Visoka poslovna škola LIBERTAS

Poštovani članovi,

dostavljamo vam informacije o sklopljenom Ugovoru o poslovnoj suradnji između Visoke poslovne škole Libertas (VPŠ Libertas) i Sindikata policije Hrvatske (SPH) te ugovorenim pogodnostima za članove SPH i članove uže obitelji:

VPŠ Libertas od ove akademske godine 2014/15 objavljuje upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija Menadžment poslovne sigurnosti, kao i upis u treću godinu za prvostupnicu/prvostupnika za studente koji su završili višu školu VI/1 ili slične programe obrazovanja. Ovaj trogodišnji studij obrazuje stručnjake za brojne aktivnosti u području sigurnosti.

Cijena školarine za članove SPH, odnosno članove uže obitelji članova SPH, kao uže i specijalizirane struke:

  • Školarina za upis u prvu godinu trogodišnjeg preddiplomskog studija iznosi 20.400,00 kn (za plaćanje do maksimalno 12 rata) odnosno 18.000,00 kn ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu.
  • Za studente koji upisuju treću godinu, a prethodno su završili odgovarajuću višu školu VI/1 za prvostupnika / prvostupnicu (bacalaureusa) školarina iznosi 20.000,00 kn (za plaćanje do maksimalno 12 rata) odnosno 19.000,00 kn ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu.

Preddiplomski stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti moderan je i atraktivan program, namijenjen onima koji u budućnosti sebe vide u poslovima opće sigurnosti, ali i u poslovima koji imaju  veze s poslovnom (javnom) sigurnošću.

Studenti nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija stječu 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik (bacalaureus) inžinjer menadžmenta poslovne sigurnosti, te im se omogućuje i daljnji nastavak školovanja na VPŠ Libertas, ali i na drugim visokoškolskim ustanovama u RH i EU.

Za sve dodatne informacije obratite se:

  • izravno u VPŠ Libertas: Trg J.F. Kenedyja 6b, Zagreb, svakim radnim danom od 9,00 do 18,00 sati ili
  • putem telefona 01 2323 377
  • putem e-maila: libertas@libertas.hr ili
  • osobnim kontaktom ovlaštenog predstavnika VPŠ Libertas: mr.sc. Zoran Stanko e-mail: zoran.stanko@zg.t-com.hr ili mobitel: 091 505 2334.

Lijep pozdrav, 

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE
PODIJELI