ARAG osiguranje pravne zaštite – česta pitanja i odgovori

Nastavno na naše obavijesti o ugovaranju ARAG police osiguranja pravne zaštite za naše članove dostavljamo odgovore na vaša najčešća pitanja:
 

Što je to ARAG?

– ARAG je njemačko osiguravajuće društvo s gotovo stoljetnom tradicijom koje se bavi isključivo osiguravanjem pravne zaštite za sve korisnike police osiguranja u opsegu ugovorenog pokrića.
 

Koji je opseg ugovorenog pokrića?

U općem i proširenom paketu 
– radno pravna zaštita (pokrivaju se svi sporovi s poslodavcem te obrana u disciplinskim postupcima u okviru uvjeta osiguranja); 
– pravna zaštita na području socijalnog osiguranja (sporovi s hrvatskim zavodima za zdravstveno ili mirovinsko osiguranje);
– pravna zaštita vozača na službenom putu ili na direktnom putu na posao ili s posla (odštetna i kazneno pravna zaštita i pravna zaštita vozačke dozvole); 
– pravna zaštita savjetovanja (1 usmeni pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava)
Samo u proširenom paketu
– opća kaznenopravna zaštita (za kaznena djela počinjena sa svjesnim ili nesvjesnim nehajem ili s izravnom ili neizravnom namjerom sa zapriječenom kaznom zatvora do maksimalno 15 godina); 
– opća odštetno pravna zaštita (za sporove zbog pretrpljenih ili nanesenih tjelesnih ozljeda i sporova zbog oštećene ili uništene osobne privatne imovine). 
 

Od kada vrijedi polica osiguranja i koje je vremensko pokriće?

– polica je važeća za sva navedena pokrića za osigurane događaje koji su nastali od 01.04.2021. godine.
 

U kojem vremenu i gdje sve vrijedi polica osiguranja?

– polica vrijedi od 0-24 sata na području cijele Europe (u geografskom smislu) za PZ vozača, opću kaznenu i odštetno pravnu zaštitu; na području Europske unije za radno-pravnu zaštitu i pravnu zaštitu socijalnog osiguranja za vrijeme obavljanja profesionalne djelatnosti te na području Republike Hrvatske za pravnu zaštitu savjetovanja.
 

Jesmo li osigurani samo na poslu?

– članovi su osigurani na poslu za sva osigurana područja po polici osiguranja i van posla za područja opće kazneno i odštetno pravne zaštite te pravne zaštite savjetovanja.
 

Koliko moramo platiti policu osiguranja? 

– Sindikat policije Hrvatske plaća policu te članovi nemaju nikakve dodatne troškove.
 

Što znači osiguranje pravne zaštite? 

– to znači da za sve događaje iz opsega pokrića police sukladno uvjetima osiguranja imate pravo besplatno koristiti usluge odvjetnika u različitim fazama postupka bez obzira na njegovo trajanje, do maksimalnog iznosa od 100.000 eura po štetnom događaju.
 

Kojeg odvjetnika mogu koristiti?

– imate pravo koristiti bilo kojeg odvjetnika s područja nadležnosti suda, osim kod pravne zaštite savjetovanja kada se mora koristiti kontaktni odvjetnik Arag osiguranja.
 

Što ako nisam zadovoljan uslugama odvjetnika?

– imate pravo otkazati punomoć odvjetniku i uzeti drugog odvjetnika.
 

Koje sve troškove imam prilikom vođenja spora?

– član SPH nema nikakve troškove jer su u pokriću odvjetnički troškovi, troškovi vještaka, svjedoka, tumača, sudske takse i pristojbe, troškovi izvansudskih nagodbi, putni troškovi za suđenje u inozemstvu, osiguranje POLOGA JAMČEVINE do 100.000 eura i ono najvažnije presudom dosuđeni troškovi suprotne strane.
 

Koje troškove imam ako izgubim spor?

– član NEMA troškova ako izgubi spor jer su policom osiguranja pokriveni i presudom određeni troškovi suprotne strane, osim u slučaju pravomoćne osuđujuće presude zbog kaznenog djela ili prekršaja počinjenog s IZRAVNOM NAMJEROM te tada član ARAG osiguranja mora izvršiti povrat svih troškova koje su imali u sporu. 
 

Što znači jamčevina od 100.000 eura? 

– to znači da u slučajevima predviđenim zakonom, sud umjesto pritvora može odrediti jamčevinu koju za Vas uplaćuje Arag osiguranje do maksimalnog iznosa svote osiguranja.
 

Ima li franšize (učešća) po bilo kojem osiguranom slučaju iz police? 

– nema franšize (učešća člana u plaćanju), odnosno ukupne troškove postupka pokriva Arag osiguranje.
 

Moram li odvjetniku platiti nekakav postotak u slučaju dobivenog spora? 

– ne, odvjetnik nema pravo na nikakav postotak od dosuđenog iznosa jer su mu plaćeni svi troškovi sukladno važećoj odvjetničkoj tarifi.
 

Moram li biti član SPH za korištenje police?

– DA, jer se polica odnosi isključivo na članove Sindikata policije Hrvatske.
 

Moja glavna podružnica u kojoj sam član nije aktivirala ovu policu za našu PU, mogu li ja za sebe platiti policu?

– možete, cijena sa ovim opsegom pokrića za članove iznosi cca 1800,00 kn godišnje.
 

Na koji način zatražiti aktiviranje police u slučaju nekog događaja iz pokrića? 

– obvezno se morate javiti povjereniku SPH za vašu ustrojstvenu jedinicu ili izravno u Ured Glavne podružnice, nakon čega vas mi upućujemo u daljnju predviđenu proceduru zastupanja.
 

Što ako ne mogu dobiti nikoga iz SPH, a meni hitno treba odvjetnik (npr. događaj se zbio tijekom noćnih sati)?

– za takve slučajeve možete angažirati bilo kojeg odvjetnika s područja nadležnog suda kako biste dobili neophodnu pravnu pomoć te se nakon toga obvezno morate javiti u SPH kako bismo vam aktivirali policu osiguranja.
 

Što znači područje nadležnosti suda? 

– to znači da ukoliko se Vaš postupak vodi npr. u Zagrebu, možete angažirati odvjetnika sa područja nadležnosti suda u Zagrebu, ali ukoliko angažirate odvjetnika koji nije sa područja nadležnosti suda npr. iz Rijeke da Vas brani na sudu u Zagrebu, tada plaćate i putne troškove odvjetnika.
PODIJELI