Postani član

Članom Sindikata može postati svaki zaposlenik MUP-a i zaposlenik drugih državnih i javnih tijela na području Republike Hrvatske.

Prava člana SPH su:

01

Zastupanje u pregovorima pri sklapanju Kolektivnog ugovora

02

Besplatna pravna pomoć pri zaštiti prava iz rada

03

Stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje

04

Materijalna pomoć u određenim situacijama

05

Kasa uzajamne pomoći

06

Ostala prava

Za učlanjenje u Sindikat molimo ispunite odgovarajuću pristupnicu: