Uvjeti Kase uzajamne pomoći SPH od 01.07.2024.

UVJETI KASE UZAJAMNE POMOĆI SPH ZA OSTVARIVANJE ZAJMA OD 01.07.2024.

UČLANJENJE

Član SPH učlanjuje se u Kasu uzajamne pomoći na način da putem web aplikacije ispuni pristupnicu za Kasu, koju zatim ispiše te potpisuje i šalje svom glavnom povjereniku koji istu odobrava.

Nepovratna upisnina u Kasu SPH iznosi 15,00 EUR.

Najmanji mjesečni iznos štednje iznosi 15,00 EUR, a najveći određujete sami sukladno vlastitim mogućnostima. Za vrijeme otplate zajma iznos štednje se ne može smanjiti ispod visine prosječnog mjesečnog uloga za posljednja tri mjeseca prije dobivanja zajma.

Troškovi obrade prilikom isplate zajma su 2% od traženog zajma.

ZAHTJEVI ZA PODIZANJE ZAJMA
KRATKOROČNI ZAJMOVI
 • Član Kase može podignuti kratkoročni zajam s rokom vraćanja do najduže 24 mjeseca (bez pologa)
 • Visina kratkoročnog zajma iznosi najviše 4.800,00 EUR
 • Kod podnošenja zahtjeva za kratkoročni zajam član mora uplatiti upisninu i prvu mjesečnu štednju, te ne mora imati ušteđena sredstva za odobrenje istog
 • Zahtjev za novi kratkoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja kratkoročnog zajma novim kratkoročnim zajmom nije moguće
 • Nakon isplate članskog uloga, zahtjev za isplatom novog kratkoročnog zajma može se podnijeti nakon isteka šest (6) mjeseci od isplate članskog uloga
 • Ispisom iz Kase te ponovnim učlanjenjem u istu član može podnijeti zahtjev za isplatu kratkoročnog zajma nakon isteka dvanaest (12) mjeseci
 • Član Kase koji je skratio rok otplate kratkoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka šest (6) mjeseci od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje kratkoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica
DUGOROČNI ZAJMOVI
 • Pravo na dugoročni zajam član Kase stječe nakon šestomjesečnog (6) neprekidnog članstva u Kasi
 • Dugoročni zajam član Kase može podići s najdužim rokom otplate do 60 mjeseci, u maksimalnom iznosu od 18.000,00 EUR s tim da preostali dio plaće, kad se oduzmu mjesečne otplate zajma s mjesečnim članskim ulogom i ostalim administrativnim zabranama, ne može biti manji od 150,00 eura
 • Ukoliko se zajam diže na rok otplate do 48 mjeseci, uvjet je omjer ušteđenih sredstava i visine zajma 1:3, a ukoliko se diže na rok otplate 49 do 60 mjeseci, uvjet je omjer ušteđenih sredstava i visine zajma 1:2,5
 • Član Kase koji je skratio rok otplate dugoročnog zajma, može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka tri (3) mjeseca od povrata zajma
 • Član Kase može jednokratno uplatiti članski polog u Kasu i stječe pravo na isplatu dugoročnog zajma nakon isteka šest (6) mjeseci od dana uplate pologa
 • Zahtjev za novi dugoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja dugoročnog zajma novom dugoročnom pozajmicom nije moguće
 • Član Kase koji je skratio rok otplate dugoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka  tri (3) mjeseca od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje dugoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica

Član Kase koji je podigao kratkoročni ili dugoročni zajam ne može podignuti svoj ušteđeni članski ulog  sve dok u cijelosti ne vrati podignuti zajam.

Članu Kase kojem je od strane FINA-e otvoren posebni (zaštićeni) račun, na koji mu se isplaćuje egzistencijalni minimum plaće, ne može se odobriti kratkoročni niti dugoročni zajam. 

10. lipnja 2024. godine
PODIJELI