Uvjeti Kase uzajamne pomoći SPH

UVJETI KASE UZAJAMNE POMOĆI SPH ZA OSTVARIVANJE ZAJMA

 

UČLANJENJE

Član SPH učlanjuje se u Kasu uzajamne pomoći na način da putem web aplikacije ispuni pristupnicu za Kasu, koju zatim  ispiše te potpisuje i šalje svom glavnom povjereniku koji istu odobrava.
 
Nepovratna upisnina u Kasu SPH iznosi 100,00 kuna.
 
Najmanji mjesečni iznos štednje iznosi 100,00 kuna, a najveći određujete sami sukladno vlastitim mogućnostima.
 
Otplata zajma je isključivo putem obustave na plaću, a zajam je beskamatan.
 
Troškovi obrade prilikom isplate zajma su 2% od traženog zajma.
 

ZAHTJEVI ZA PODIZANJE ZAJMA

KRATKOROČNI ZAJMOVI

 • Član Kase može podignuti kratkoročni zajam s rokom vraćanja do najduže 24 mjeseca, u visini do 24.000 kuna
 • Kod podnošenja zahtjeva za kratkoročni zajam član mora uplatiti upisninu i prvu mjesečnu štednju, te ne mora imati ušteđena sredstva za odobrenje istog
 • Zahtjev za novi kratkoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja kratkoročnog zajma novim kratkoročnim zajmom nije moguće
 • Nakon isplate članskog uloga, zahtjev za isplatom novog kratkoročnog zajma može se podnijeti nakon isteka šest (6) mjeseci od isplate članskog uloga
 • Ispisom iz Kase te ponovnim učlanjenjem u istu član može podnijeti zahtjev za isplatu kratkoročnog zajma nakon isteka dvanaest (12) mjeseci
 • Član Kase koji je skratio rok otplate kratkoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka šest (6) mjeseci od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje kratkoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica

DUGOROČNI ZAJMOVI

 • Pravo na dugoročni zajam član Kase stječe nakon šestomjesečnog (6) neprekidnog članstva u Kasi
 • Dugoročni zajam član Kase može podići s najdužim rokom otplate do 48 mjeseci, u maksimalnom iznosu od 96.000 kuna
 • Visina dugoročnog zajma može iznositi najviše tri puta više od ukupnog članskog uloga tražioca zajma, a isti se može podići na rok otplate do 36 mjeseci
 • Ukoliko član Kase želi duži rok otplate tj. 48 mjeseci, zajam može podići u omjeru dva i pol puta u odnosu na ušteđena sredstva
 • Za podizanje zajma na rok otplate od 36 mjeseci omjer ušteđenih sredstava i odobrenog zajma je 1:3 (npr. ušteđena sredstva 10.000 kn – odobreni zajam 30.000 kn)
 • Za podizanje zajma na rok otplate od 48 mjeseci omjer ušteđenih sredstava i odobrenog zajma je 1:2,5 (npr. ušteđena sredstva 10.000 kn – odobreni zajam 25.000 kn)
 • Član Kase može jednokratno uplatiti članski polog u Kasu i stječe pravo na isplatu dugoročnog zajma nakon isteka šest (6) mjeseci od dana uplate pologa
 • Zahtjev za novi dugoročni zajam može se podnijeti nakon otplate zadnje rate zajma za naredni mjesec
 • Zatvaranje dugovanja dugoročnog zajma novom dugoročnom pozajmicom nije moguće
 • Član Kase koji je skratio rok otplate dugoročnog zajma može podnijeti zahtjev za novi zajam nakon proteka  tri (3) mjeseca od povrata podignutog zajma
 • Zatvaranje dugoročnog zajma sa članskim ulogom nije moguće
 • Kao instrument osiguranja otplate zajma obvezna je bjanko zadužnica
Član Kase koji je podigao kratkoročni ili dugoročni zajam ne može podignuti svoj ušteđeni članski ulog  sve dok u cijelosti ne vrati podignuti zajam.
 
Sukladno Ovršnom zakonu, članovima koji imaju zaštićene račune ne mogu se odobriti zahtjevi za isplatu zajma.

 

Ažurirano 15. veljače 2022. godine

 

 

PODIJELI