Upute za korisnike VPN SPH T-MOBILE mreže

Obzirom na upite vezane uz obavijesti koje članovi SPH, korisnici VPN SPH T-Mobile mreže zaprimaju od Hrvatskog telekoma, a koje se odnose na SMS poruke: o aktiviranim opcijama poruke, internet opciji M i opciji dodatne minute, kao i o iskorištenim minutama razgovora, iskorištenim dodatnim minutama razgovora i iskorištenom internet prometu, u prilogu vam dostavljamo tablicu sa svim porukama koje se mogu dobiti po uključenju u VPN SPH T-Mobile mrežu (Prilog 1.).

Napominjemo da su opcije SPH PLUS 250, 300, 450 i 500 posebno kreirane tarife za Sindikat policije Hrvatske koje se sastoje od više uključenih opcija s posebnim popustom za Sindikat policije Hrvatske – stoga i korisnici prilikom uključenja zaprimaju više poruka. Također, prilikom provjere stanja računa zaprima se poruka u kojoj je navedeno više opcija. Pojedine opcije iste vrste se troše jedna po jedna – npr. najprije VPN Plus 50 (50 minuta prema svim mrežama) pa dodatne minute 250 (250 minuta prema svim mrežama) – na taj način će vam biti i formirane poruke o stanju potrošnje.

_x000D_
Za provjeru stanja na računu potrebno je poslati poruku na broj – 0110 te u poruci napisati – STANJE.

_x000D_
Kako biste izbjegli plaćanje većeg računa, u situacijama kada broj koji zovete ima pozivni broj 098, 099, ali je prebačen na neku drugu mrežu, potrebno je da aktivirate uslugu koja vas o tome obavještava, na način da vas se prilikom poziva takvog broja upozori da je on prenesen u drugu mrežu (091, 092, 095, 097).

_x000D_
Ova je usluga potpuno besplatna, a aktivira se na način da nazovete govorni automat na broj 098 1515, te nakon javljanja odaberete traženu opciju pritiskom na tipku 8, a zatim na tipku 2. 

 

Prilog 1: Poruke koje dolaze prilikom aktivacije u VPN SPH T-MOBILE mrežu

 

PODIJELI