Sveučilište Libertas – Preddiplomski stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti

Poštovani članovi,
 
dostavljamo vam informacije o sklopljenom Ugovoru o poslovnoj suradnji između Sveučilišta Libertas  i Sindikata policije Hrvatske (SPH) te ugovorenim pogodnostima za članove SPH i članove uže obitelji.
 
Sveučilište  Libertas  ove akademske godine 2020./2021. objavljuje upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija Menadžment poslovne sigurnosti, kao i upis u višu  godinu za kandidate koji su završili višu školu VI/1 ili slične programe obrazovanja. Ovaj trogodišnji studij obrazuje stručnjake za brojne aktivnosti u području sigurnosti.
 
Cijena školarine za članove SPH, odnosno članove uže obitelji članova SPH, kao uže i specijalizirane struke:
Školarina za upis jedne godine  trogodišnjeg preddiplomskog studija iznosi 20.400,00 kn (za plaćanje do maksimalno 12 rata) odnosno 18.000,00 kn ako se plaća u cjelokupnom iznosu pri upisu.
 
Preddiplomski stručni studij Menadžment poslovne sigurnosti moderan je i atraktivan program, namijenjen onima koji u budućnosti sebe vide u poslovima opće sigurnosti, ali i u poslovima koji imaju  veze s poslovnom (javnom) sigurnošću.
Studenti nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija stječu 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik/prvostupnica  menadžmenta poslovne sigurnosti te im se omogućuje i daljnji nastavak školovanja na Sveučilištu Libertas, ali i na drugim visokoškolskim ustanovama u RH i EU.
 
Za sve dodatne informacije molimo da se obratite:
izravno  Sveučilištu Libertas: Trg J.F. Kenedyja 6b, Zagreb, svakim radnim danom od 9,00 do 17,00 sati;
putem telefona 01 5633 107;
putem e-maila: zagreb@libertas.hr ili
osobnim kontaktom ovlaštenog predstavnika Sveučilišta Libertas: mr.sc. Zoran Stanko e-mail: zstanko@libertas.hr 
PODIJELI