Novi uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja d.d. – individualne police

Nastavno na našu obavijest o novoj mjesečnoj premiji dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja d.d. u iznosu od 55,00 kn, dostavljamo pojašnjenje za sve one koji imaju individualne police tj. koji premiju osiguranja plaćaju putem uplatnica:
 
  • Kod individualnih polica ne može se provesti promjena premije u tijeku osigurateljnog razdoblja. Stoga sve individualne police ostaju s istom premijom (od 57,00 kn) do isteka osigurateljnog razdoblja (do datuma navedenog na vašoj iskaznici)
  • Prije datuma isteka osigurateljnog razdoblja navedenog na vašoj iskaznici potrebno je dostaviti popunjeni obrazac za ugovaranje osiguranja kako bi vam se  produžilo osiguranje, koje će trajati do otkaza, a premija osiguranja iznositi će 55,00 kn mjesečno.
  • Obrasci se dostavljaju do 10. u mjesecu kako bi police bile aktivne s 15. u mjesecu.
 
Molimo da se za popunjavanje novog obrasca javite u glavnu podružnicu u kojoj ste član, nakon čega ćete na vašu kućnu adresu zaprimiti nove uplatnice i iskaznicu.
 

Dokumenti:

PODIJELI