Blog

Odluka o visini naknade za stanovanje

Dana 18. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji.
Sukladno navedenom, dana 25. srpnja 2019. godine uputili smo dopis u kojem smo od ministra unutarnjih poslova g. Davora Božinovića tražili donošenje Odluke o visini naknade iz članka 64.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, a koja je temeljem našeg traženja donesena 1. kolovoza 2019. godine.
Shodno navedenom, u cilju realizacije navedenog prava, obavještavamo vas kako je naše stajalište kako navedeno pravo ostvaruju svi koji su nakon završenog školovanja za policijske službenike raspoređeni „u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta, ako nema riješeno stambeno pitanje te ne prima naknadu troškova međumjesnog prijevoza na posao i s posla“. Navedeno pravo „… priznaje se i policijskim službenicima kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku, ili obratno, bez obzira na udaljenost.“.
Također, „Smatra se da policijski službenik ima riješeno stambeno pitanje ako on ili član njegove obitelji (supružnik, maloljetno dijete ili dijete na redovitom školovanju, a s kojim živi u obiteljskom domaćinstvu) u mjestu rada ili u mjestu udaljenom do 100 kilometara od mjesta rada ima u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću.“.
Obzirom na više upita, možemo smatrati kako se osiguranim stambenim pitanjem ne mogu smatrati osigurani smještaj u objektima MUP-a ili smještaj u unajmljenim stanovima, prostorima i sl.
Također, pravo bi trebali ostvarivati samo policijski službenici koji su raspoređeni ili premješteni temeljem potreba službe, međutim, ukoliko je nakon rasporeda policijski službenik temeljem njegove zamolbe o premještaju premješten u neko drugo mjesto rada, a koje je iznad 100 km ili na otoku, ne bi trebao ostvarivati pravo na naknadu.
Naglašavamo kako iznos od 1000 kn za sada smatramo poticajnim, no naše stajalište je da bi ista trebala biti viša te ćemo se u sljedećem razdoblju, u okviru naše inicijative za povećanjem plaća policijskih službenika i ostalih zaposlenika MUP-a, boriti za daljnjim povećanjem navedene naknade.
PODIJELI