Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Dostavljamo vam informacije o ugovorenim pogodnostima za članove SPH i članove uže obitelji na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina.
 
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina ove akademske godine 2022./2023. objavljuje upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg stručnog preddiplomskog studija Informatike, Prometne logistike i Operativnog menadžmenta.
 
Članovima Sindikata policije Hrvatske i članovima njihove uže obitelji odobrava se popust od 10 % na iznos školarine koja u akademskoj godini 2022./2023 iznosi 9.000,00 kuna. Prilikom upisa student je dužan osobno pristupiti u studentsku referadu Veleučilišta i priložiti Potvrdu o članstvu u SPH.
 
Studij Informatike 
 
Osnovna svrha studija jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.
 
Znanja kojime će studenti ovladati obuhvaća:
– znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža projektiranje manjih sustava.
– primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.
 
Studij Prometna logistika
 
Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi.
 
Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).
 
Logistika će se na Veleučilištu Krapina razvijati na principima sustavnog pristupa. Sustavni pristup bio bi temelj informatičkoj tehnologiji, matematičkom modeliranju i sofisticiranim računalnim programima.
 
Logistika izučava promet kao svoj podsustav, odnosno transport kao podsustav prometa.
 
Studij Operativnog menadžmenta
 
Osnovna svrha studija Operativni menadžment jest izobrazba operativnih menadžera, prvenstveno poslovodnog kadra i srednjeg rukovodstva, za samostalno obavljanje poslova u industriji, trgovini, građevinarstvu, špediciji, transportu i prometu, turizmu, ugostiteljstvu, komunalnim i zdravstvenim organizacijama, upravnim ustanovama, tijelima državne uprave (…….).
 
Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama.Takvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd.
 
Kadrovi koji završe trogodišnji stručni studij Operativni menadžment, mogu zadovoljiti propozicije svih tipova poduzetnika , kao i sve razine menadžmenta u privrednim i ostalim organizacijama.
 
 
Za sve dodatne informacije molimo da se obratite:
• izravno na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina, svakim radnim danom od 12:00 do 16:00 sati;
• putem telefona 049/382-125;
• putem e-maila: referada@vhzk.hr, tajnik@vhzk.hr
 
PODIJELI