Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Postani član

Član Sindikata policije Hrvatske radi u MUP-u u svojstvu policijskog službenika ili državnog službenika ili namještenika.

Prava člana SPH su:
  • Zastupanje u pregovorima pri sklapanju Kolektivnog ugovora
  • Besplatna pravna pomoć pri zaštiti prava iz rada
  • Pravo na informiranje
  • Stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje
  • Materijalna pomoć u određenim situacijama
Za učlanjenje u Sindikat molimo ispunite odgovarajuću pristupnicu:

PRISTUPNICA za članstvo u Sindikatu policije Hrvatske 
PRISTUPNICA za članstvo u Sindikatu policije Hrvatske - polaznici tečaja 

 
Popunjenu pristupnicu dostavite glavnom povjereniku ili na našu adresu - poštom, faksom ili putem e-maila.