Blog

Obračun plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Zaprimili smo više upita članova koji su primijetili da ima je plaća za mjesec u kojem su koristili godišnji odmor manja nego što im je bila mjesec prije te su zbog toga pretpostavili da je došlo do greške u obračunu plaće.

Nastavno na navedeno, ovim putem ukazujemo kao je odredbom čl. 14. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao i čl. 81. Zakona o radu, ugovoreno da se „Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem koristi godišnji odmor (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad) ili u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, ovisno o tome što je za službenika i namještenika povoljnije.“. Također, sukladno čl. 14. st. 3. Kolektivnog ugovora, ako je u prethodna tri mjeseca službenik i namještenik za dio razdoblja ili za cijelo razdoblje ostvario pravo na naknadu plaće (za godišnji odmor ili za bolovanje), tada mu se za to vrijeme obračunava naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu i kao takva uračunava u prosjek iz stavka 1. istog članka – ti sati se reobračunavaju u sate redovnog rada i zapravo umanjuju prosjek.

S obzirom da su s 1. travnjem 2024. godine stupile na snagu odredbe novog Zakona o plaćama tj. novi sustav plaća, koji je značajno povećao plaće, napominjemo kako se još uvijek prilikom odlaska na godišnji odmor računaju i mjeseci prije stupanja na snagu novog Zakona o plaćama i samog povećanja plaće,  a koji u biti umanjuju prosjek.

Od plaće za srpanj navedeno više neće biti odlučno, s obzirom da će u prosjek zadnja tri mjeseca ulaziti novi koeficijenti i novi dodaci. Do tada, iznimno, ukoliko je prosjek u zadnja tri mjeseca niži od osnovne plaće (plaća za osnovno radno vrijeme od 8,00 do 16,00 sati, od ponedjeljka do petka), primjenjuje se ono što je povoljnije za službenika i namještenika tj. ili prosjek zadnja tri mjeseca ili naknada plaće u visini kao da je radio u punom radnom vremenu.

PODIJELI