Blog

Način obračunavanja dodatka za policijsko zvanje sukladno novom sustavu plaća

U posljednje vrijeme zaprimili smo više upita u svezi načina obračunavanja dodatka za policijsko zvanje sukladno novom sustavu plaća koji je na snazi od 1. ožujka ove godine. Naime, neki naši članovi, policijski službenici, primijetili su kako se u novoj Uredbi o visini dodatka za zvanja policijskih službenika u dodacima za zvanja razlikuju visine postotaka u odnosu na dosadašnje, i to da su postotci nešto manji od dosadašnjih (osim za pojedina zvanja SSS). To je kod nekih dovelo do bojazni kako će novi dodaci za zvanja biti niži, tj. manje plaćeni od dosadašnjih. Međutim, novi sustav zvanja će u pravilu svim policijskim službenicima donijeti više dodatke na zvanje na osnovnu plaću. 
Naime, dosadašnji dodatak se obračunavao u postotku od 2,32 do 20,68%, međutim isti se do sada obračunavao na bruto osnovicu koja trenutno iznosi 947,18 eura, što znači da je najniži dodatak za zvanje „viši policajac“ u dosadašnjem sustavu iznosio 21,97 eura, a za najviše zvanje „glavni policijski savjetnik“ iznosio je 195,87 eura. 
Po novom sustavu taj isti dodatak će se obračunavati u drugačijim postotcima, i to od 4 do 12%, na cijelu bruto osnovnu plaću, s time da se dodatak na zvanje od 4% sada uvodi za prvo policijsko zvanje „policajac“ i onda su, sukladno navedenom, rangirana sva zvanja policijskih službenika tj. po novom sustavu će se za svako zvanje dobiti dodatak. Tako će npr. za policijskog službenika koji se tek zaposlio (ako radi na radnom mjestu SSS, s dvije godine radnog staža) dodatak za zvanje iznositi 61,20 eura, dok će viši policajac s koeficijentom 1,6 na istom radnom mjestu dobiti 76,50 eura, a dodatak za zvanje glavnog policijskog savjetnika sa 20 godina radnog staža, s koeficijentom 2,3 iznositi će cca. 287,60 eura.
Iz svega je vidljivo da će u novom sustavu plaća, a s obzirom da će se dodatak za zvanje obračunavati na punu osnovnu bruto plaću, a ne samo na osnovicu, isti biti viši za sve policijske službenike, a za neke i značajno viši u odnosu na dosadašnje.
Nastavno na navedeno i na dezinformacije koje ponekad kruže, ovim putem pozivamo sve članove da u vezi daljnjeg problematiziranja pojedinih načela obračuna plaće po novom Zakonu o plaćama pričekaju isplatu plaće u travnju, kada ćete na obračunskoj listi točno vidjeti kolika će vam biti povećanja i koliko vam iznosi bruto i neto plaća.
PODIJELI