Blog

Drugi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Jučer, 12. listopada 2023. godine, održan je drugi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi vezano uz pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Teme sastanka bile su osnovica za izračun plaće i pojedina materijalna prava, uključujući i novo materijalno pravo uskrsnicu.
Sljedeći sastanak pregovaračkih odbora predviđen je za 20. listopada 2023. godine te ćemo vas o daljnjem tijeku pregovora pravovremeno izvijestiti.
PODIJELI