Blog

Prvi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Danas, 28. rujna 2023. godine, održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi vezano uz pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Na današnjem sastanku predstavnici Vlade RH održali su prezentaciju kojom su prikazali kretanje rasta plaća od 2016. godine do danas te učinke rasta plaća na proračunsku masu koja se izdaje za plaće državnih službenika i namještenika. 
Na sastanku je dogovoreno da će Vlada RH na sljedećem sastanku izaći s ponudom u svezi povećanja osnovice za izračun plaće i očitovati se na prijedloge predstavnika Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi za usklađivanje visine iznosa božićnice s visinom iznosa ovogodišnjeg isplaćenog regresa.
Također, na sljedećem sastanku Vlada RH iznijeti će svoju ponudu u svezi visine novog prava koje ćemo ugovoriti tj. „uskrsnice“.
PODIJELI