Blog

Isplata zaostataka privremenog dodatka na plaću

Kako smo vas izvijestili u našim prethodnim dopisima, uočene su određene greške u primjeni Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama od 15.06.2023. godine (neto povećanje od cca. 100, 80 i 60 eura) i/ili nove Odluke o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima od 10 ili 5% od 24.8.2023. godine.
Nastavno na naše aktivnosti po navedenom pitanju, dana 31.8.2023. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave izdalo je Uputu o isplati razlike iznosa privremenog dodatka (100/80/60 eura) za lipanj, srpanj i kolovoz, onim službenicima i namještenicima koji su u navedenim mjesecima bili na godišnjem odmoru ili na bolovanju do 42 dana te se navedeni dodatak ubuduće ne smije umanjivati za te dane.
Također, tijekom rujna reagirali smo na više propusta u primjeni odluke o dodatku od 10 ili 5% (npr. u Ministarstvu kulture i medija isti se umanjio za dodatak za vjernost službi, tako je nekim zaposlenicima isplaćeno 6% umjesto 10% jer su navedeni postotak umanjili za dodatak za vjernost službi od 4%).
Slijedom navedenog, već tijekom ovog mjeseca pojedina državna tijela su utvrdila zaostatke te ih isplatila. Također, dio državnih tijela će to učini naknadno jer se korekcije moraju provoditi ručno te zahtijevaju nešto dulje vrijeme. Tako se npr. isplata zaostatka za Ministarstvo unutarnjih poslova očekuje 29. rujna. Pored navedenog, vjerujemo da će se uskoro riješiti i problem primjene Odluke o isplati dodatka od 24.08.2023. godine za policijske službenike VŠS koji rade na radnim mjestima SSS i sl.
Na kraju, uz suradnju naših članova i dalje ćemo pratiti primjenu navedenih odluka (jer smo ih dogovorili ili ugovorili u ime naših članova) te po potrebi reagirati na propuste te požurivati isplatu razlike gdje to bude potrebno.

Dokumenti:

PODIJELI