Blog

Uputa o isplati dodatka sukladno Memorandumu o razumijevanju

Dana 5. srpnja 2023. godine, našim dopisom Ur. broj: 446/23. izvijestili smo vas o određenim pitanjima oko načina isplate dodatka, sukladno Memorandumu o razumijevanju i Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine, br. 65/23) koju je 15. lipnja 2023. godine donijela Vlada Republike Hrvatske, za one zaposlenike koji su bili na godišnjem odmoru, bolovanju i dr.
Nastavno na našu inicijativu kojom smo zatražili korekciju upute Ministarstva pravosuđa i uprave u svezi primjene potpisanog Memoranduma i Odluke Vlade RH, dana 31.08.2023. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave izdalo je Uputu o isplati razlike iznosa privremenog dodatka za lipanj, srpanj i kolovoz, onim službenicima i namještenicima koji su u navedenim mjesecima bili na godišnjem odmoru ili na bolovanju do 42 dana.
Također, sukladno navedenoj Uputi, službenicima i namještenicima koji budu koristili godišnji odmor u rujnu ili kasnije, iznos privremenog dodatka će biti sadržan u plaćama ostvarenim u prethodna tri mjeseca. Drugim riječima, dodatak će se ubuduće obračunavati na plaću koja bi službeniku i namješteniku bila isplaćena bez samog dodatka tj. posljedično, isti se neće umanjivati razmjerno broju dana provedenih na godišnjem odmoru ili bolovanju do 42 dana, kao što je to bilo u posljednja dva mjeseca.
U nastavku možete pročitati navedenu Uputu Ministarstva pravosuđa i uprave.
PODIJELI