Blog

Treći sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Danas, 5. svibnja 2023. godine, održan je treći sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi vezano uz pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Na današnjem sastanku postignut je načelni dogovor kako bi se regres za državne službenike i namještenike u 2023. godini, koji je u 2022. godini bio isplaćen u visini od 1.500,00 kuna (199,08 eura), povisio na 250,00 eura, a regres za državne službenike i namještenike, članove sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a) povisio bi se na 300,00 eura.
Potpisivanje dodatka kojim će navedeno biti regulirano očekuje se naredni tjedan te, kada dodatak bude potpisan, isti će biti obvezujući za poslodavca na gore navedeni način.
Također, dogovoreno je kako će se u rujnu otvoriti pregovori o visini osnovice, regresa i božićnice, kao i o ugovaranju novog prava – USKRSNICE, koja bi, ako je uspijemo ugovoriti na pregovorima na jesen, po prvi puta bila ugovorena u državnim službama.
Kao i do sada, zahvaljujemo našim članovima na potpori i podršci te ćemo vas o daljnjem tijeku događaja pravovremeno izvijestiti.

Dokumenti:

PODIJELI