Blog

Pokretanje postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Dana 2. siječnja 2023. godine prema Vladi Republike Hrvatske uputili smo dopis kojim smo zatražili da se pristupi pregovorima oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor), a kojima bi se isti uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine. Dana 17. veljače 2023. godine poslali smo požurnicu te smo 23. veljače 2023. godine zaprimili odgovor u kojem je najavljeno kako će pregovori započeti tijekom ožujka.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, a 3. travnja 2023. godine zaprimili smo obavijest kako pregovori započinju 14. travnja 2023. godine.
Pregovori se prvenstveno odnose na usklađivanje Kolektivnog ugovora s novim zakonskim odredbama, odnosno na ugovaranje dodatnih prava za članove sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru. Obzirom da je Sindikat policije Hrvatske reprezentativni sindikat, član Pregovaračkog odbora i potpisnik Kolektivnog ugovora, naši članovi ostvarivati će pravo na dodatna materijalna prava
Nastavno na navedeno, očekujemo kako ćemo već do Praznika rada imati ugovorena dodatna prava za članove Sindikata policije Hrvatske zaposlene u državnim službama.
O visini i načinu ostvarivanja prava pravovremeno ćemo vas obavijestiti.
PODIJELI