Blog

Uredba o izmjeni uredbe o plaćama policijskih službenika

Kao što smo već unutar Sindikata komunicirali prema našim glavnim podružnicama, zadnja dva mjeseca u tijeku je bila priprema, izrada i postupak donošenja Uredbe o izmjeni uredbe o plaćama policijskih službenika.
Nastavno na navedeno, obavještavamo vas da je na današnjoj Sjednici Vlade donesena Uredba o izmjeni uredbe o plaćama policijskih službenika.
Navedeni propis se nadovezuje na izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, kojom su povećani najniži koeficijenti službenika i namještenika u državnoj službi.
Uredbom o izmjeni uredbe o plaćama policijskih službenika povećavaju se koeficijenti policijskih službenika na sljedeći način: 
Smatramo kako je donošenje navedene Uredbe dobar korak za povećanje najnižih plaća policijskih službenika, do donošenja novog Zakona o policiji i očekivanog povećanja plaća koje bi trebalo nastupiti donošenjem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, kojim bi se uredio novi jedinstveni sustav plaća.
Kroz pregovore smo povećali osnovicu za isplatu plaće i utvrdili materijalna prava u 2022. i 2023. godini. Naknadno smo uspjeli dogovoriti i povećanje najnižih koeficijenata državnih službenika i namještenika.
Sljedeći korak koji je napravljen sa ovom Uredbom je podizanje najnižih koeficijenata radnih mjesta policijskih službenika koja zahtijevaju ili iskustvo ili posebna znanja, sposobnosti i vještine (poput interventne policije, Specijalne policije, pomoćnika šefova smjena u postajama III. kategorije itd.), čiji su koeficijenti bili izuzetno niski, a već niz godina se nisu mijenjali.
 Ovim putem iskazujemo zadovoljstvo što su Vlada RH i Ministarstvo unutarnjih poslova u posljednjih godinu dana kroz kolektivne pregovore, a i kroz izmjene uredbi povećali najniže koeficijente državnih službenika i namještenika i policijskih službenika.
I dalje ćemo aktivno raditi na podizanju plaća svih naših članova, kako policijskih službenika, tako i državnih službenika i namještenika zaposlenika MUP-a i svih ostalih državnih tijela, a što se vidjelo i kroz ove dvije uredbe. Također, nastaviti ćemo raditi na poboljšanju kroz izmjene propisa i novi Zakon o plaćama, ali i kroz kolektivne pregovore. 
Osobito očekujemo i sklapanje Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kako bi se u Kolektivnom ugovoru, između ostaloga, sa Zakonom o radu uskladile odredbe poput npr. rada na izdvojenom mjestu i rada na daljinu, uvećanja za rad nedjeljom te dodatno pravo članova reprezentativnih sindikata ugovaranjem materijalnih prava u većem opsegu sukladno odredbi čl. 192., st. 4. Zakona o radu. Navedene pregovore inicirali smo u siječnju, odmah nakon stupanja na snagu izmjena i dopunama Zakona o radu,  a od strane Vlade RH najavljeno je započinjanje pregovora tijekom ovog mjeseca.
PODIJELI