Blog

Otvaranje pregovora zbog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

2. siječnja 2023. godine prema Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uputili smo dopis kojim smo zatražili otvaranje pregovora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kako bi se isti uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je na snagu stupio 1. siječnja 2023. godine.
S obzirom da pregovori nisu započeti u rokovima predviđenim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, Vladi RH napomenuli smo da ćemo u slučaju nepokretanja postupka pregovora ući u situaciju kolektivnog radnog spora. 
Nastavno na naš ponovljeni zahtjev od 17. veljače 2023. godine, jučer smo zaprimili očitovanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 20. veljače 2023. godine, u kojem je predloženo da pregovori započnu tijekom ožujka 2023. godine.
Navedeno je predloženo s obzirom da su sindikati javnih službi već u svibnju 2022. godine u Temeljnom kolektivnom ugovoru ugovorili odredbu koja predviđa automatizam otvaranja pregovora u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakonskih odredbi kojima bi se ugovorila povoljnija prava za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru, a reguliranje navedenog jedan je od naših temeljnih ciljeva u svrhu razlikovanja prava člana i nečlana Sindikata policije Hrvatske.
S obzirom na navedenu odredbu iz Temeljnog kolektivnog ugovora, Vlada RH je predložila da se postupak pregovora o usklađivanju Zakona o radu, a prvenstveno o ugovaranju povoljnijeg prava za članove naših sindikata, spoji sa pregovorima sa sindikatima javnih službi.
S obzirom na navedeno, tijekom ožujka očekujemo početak pregovora te ćemo vas o rokovima, načinu ostvarivanja dodatnih prava i visini istih pravovremeno izvijestiti, a sukladno tijeku pregovora i postignutom sporazumu.

Dokumenti:

PODIJELI