Blog

Novi povoljniji uvjeti zajmova – Kasa uzajamne pomoći

Kao što je poznato s 1. siječnjem 2023. godine Republika Hrvatska ušla je u euro zonu te je kao službena valuta u primjeni euro umjesto dosadašnjih kuna. 
Slijedom navedenog, iznose upisnine, minimalnog mjesečnog uloga te kratkoročnog i dugoročnog zajma prilagodili smo novoj službenoj valuti koja se koristi u Republici Hrvatskoj. Niže navodimo nove uvjete Kase uzajamne pomoći.
Isplate iz Kase uzajamne pomoći pod novim uvjetima započeti će se isplaćivati za zahtjeve koji su podneseni nakon 1. siječnja 2023. godine. 
PODIJELI