Blog

Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o radu

S 1. siječnjem 2023. godine na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o radu koje u sebi sadrže mnoge odredbe koje su povoljnije za zaposlenike. Time smo pozitivno zaključili 2022. godinu koja je na području radnog zakonodavstva i socijalnog dijaloga jedna od najpozitivnijih godina od stvaranja Republike Hrvatske. Obilježile su je izmjene i dopune Zakona o radu i potpisivanje dodataka kolektivnim ugovorima za javne i državne službenike, kojima su povećane plaće i neka materijalna prava. U taj proces utkano je mnogo našeg sindikalnog truda, ali i vaša podrška kroz članstvo i na sve druge načine. 
Uz novu mogućnost ugovaranja dodatnih materijalnih prava za članove sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru, posebno naglašavamo da novi Zakon o radu propisuje da se rad nedjeljom mora platiti 50 % više, a ne kao do sada 35 % više. 
Obzirom na stupanje na snagu navedenih izmjena s 1. siječnjem 2023. godine, danas, 2. siječnja 2023. godine, prema Vladi RH i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poslali smo dopis kojim tražimo otvaranje pregovora radi ugovaranja dodatnih materijalnih prava za članove sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru kao i o ugradnji povoljnije odredbe o uvećanju za rad nedjeljom u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. 
PODIJELI