Blog

Nacrt prijedloga Zakona o pravosudnoj policiji i ovlaštenim službenim osobama u zatvorskom sustavu

Dana 6. prosinca 2022. godine od strane Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Uprave za zatvorski sustav i probaciju obaviješteni smo kako je Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu predvidio donošenje nacrta prijedloga Zakona o pravosudnoj policiji i ovlaštenim službenim osobama u zatvorskom sustavu, koji će obuhvaćati službenike pravosudne policije pravosudnih tijela i službenike pravosudne policije kaznenih tijela te ostale ovlaštene službene osobe u zatvorskom sustavu.
Na sastanku s ministrom pravosuđa i uprave dr. sc. Ivanom Malenicom održanom 5.12.2022. godine potvrđena je namjera izrade navedenog Zakona te da će se osnovati radna skupina u kojoj će sudjelovati predstavnici Sindikata policije Hrvatske, kao jedan od inicijatora Zakona.
Donošenje navedenog Zakona plod je inicijative Sindikata policije Hrvatske, koju smo pokrenuli prilikom donošenja Zakona o izvršenju kazne zatvora, kada smo predložili da se status službenika pravosudne policije izdvoji iz Zakona o izvršenju kazne zatvora te da se ide u model novog zakonskog okvira po uzoru na Zakon o policiji.
Nakon toga održano je više razgovora i upućeno nekoliko inicijativa prema poslodavcu u navedenu svrhu. Također, održan je sastanak s državnim tajnikom Josipom Salapićem, na kojem je donesen zajednički zaključak da je potrebna sveobuhvatna reforma zatvorskog sustava, a koju smo kao socijalni partneri predlagali te je na temeljima naših prijedloga uslijedio dogovor o načinu reforme zatvorskog sustava. Osnovni cilj je bio zajedničkim naporima doći do kvalitetnijeg Zakona, ustroja, zvanja, koeficijenata i u konačnici kvalitetnijeg rada i racionalnijeg trošenja proračunskog novca u Upravi za zatvorski sustav. Na navedenom sastanku nam je u načelu predloženo da se krene u izradu novog zakona za službenike pravosudne policije, a što je potvrđeno na sastanku s ministrom. 
Slijedom navedenog, trenutno je na portalu e-Savjetovanja otvoren obrazac prethodne procjene za donošenje nacrta prijedloga Zakona o pravosudnoj policiji i ovlaštenim službenim osobama u zatvorskom sustavu, koji je za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoren do 5. siječnja 2023. godine.
O daljnjem tijeku izrade navedenog propisa ćemo vas pravovremeno obavijestiti.
PODIJELI