Blog

SPH suorganizira znanstveni skup na temu Policija kao zaštitnik ljudskih prava

Institut za javnu upravu, u suradnji sa Sindikatom policije Hrvatske i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, organizira znanstveno-stručni skup na temu „Policija kao zaštitnik ljudskih prava“. 
Teme uključuju organizaciju policije i specifičnosti položaja policijskih službenika, zapošljavanje i obrazovanje policijskih službenika – suvremene trendove, postupanje policije u očima pučkog pravobranitelja, ulogu policije u zaštiti ljudskih prava tražitelja međunarodne zaštite i izbjeglica, nadzor državne granice i zaštita prava migranata, unutarnju kontrolu nad radom policije, građanski nadzor nad radom policije, mirenje u predmetima pritužbi na rad policijskih službenika (komparativna iskustva, disciplinska odgovornost policijskih službenika) te lokalno redarstvo (postupanje i ovlasti, lokalno redarstvo između decentralizacije i efikasnosti).
Predavači su prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Frane Staničić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr.sc. Teo Giljević (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Iva Lopižić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Saša Rajić (zamjenik pučke pravobraniteljice), Željko Kralj (Ministarstvo unutarnjih poslova), dr. sc. Damir Juras (Ministarstvo unutarnjih poslova) i Matko Lovreta (Grad Makarska).
Znanstveno-stručni skup održat će se u srijedu, 14. prosinca 2022. s početkom u 9.00 sati u Hotelu Antunović u Zagrebu.
Kotizacija iznosi 1.000 kn i uključuje radni materijal, opsežnu knjigu Policija kao zaštitnik ljudskih prava i dodatne publikacije Instituta za javnu upravu.
Prijave se zaprimaju do 5.12.2022. putem mail adrese admin@iju.hr (prijavnica je u priloženim dokumentima, kao i poziv na skup i raspored događanja).
Za sva pitanja molimo kontaktirati admin@iju.hr ili petra.djurman@iju.hr.

Dokumenti:

PODIJELI