Blog

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru

Kolektivnim ugovorom (NN 56/2022) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kuna po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.
Člankom 52. stavcima 23. do 25. Kolektivnog ugovora propisan je način usklađivanja visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva te se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu, i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.
S obzirom na navedeno, od 1. listopada 2022. naknada je iznosila 1,25 kuna po kilometru, a sada se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu, ponovno vratila u raspon od 11,43 kune do 13,97 kuna te će visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iznositi 1,35 kuna počevši od 1. studenog 2022. godine.
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike posljednjeg utorka mjeseca listopada, odnosno 29. studenog 2022. godine.

Dokumenti:

PODIJELI