Blog

Popunjavanje radnih mjesta sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a i Pravilnika o unutarnjem redu MUP-a

Primijetili smo da pojedinci koriste novu sistematizaciju kao priliku za raspoređivanje policijskih službenika, odnosno njihovo premještanje s jednog radnog mjesta na drugo. Napominjemo kako je raspored na drugo radno mjesto moguć isključivo uz suglasnost osobe ili na njegov zahtjev ili u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima, Zakona o radu i Zakona o policiji tj. ukoliko se ukine radno mjesto ili smanji broj izvršitelja radnog mjesta na koje je raspoređen. U tim situacijama se tek onda može, uz jasno obrazloženje, osoba rasporediti na drugo radno mjesto od onoga na kojem je do tada bila raspoređena.
Ne slažemo se s praksom pojedinih ustrojstvenih jedinica ili dijela ministarstva koji smatraju da su novom sistematizacijom sva radna mjesta upražnjena. To nije točno, jer osobe i dalje rade i ostaju na tim radnim mjestima. Svako drugačije mišljenje i stajalište pokazalo bi kako su sve ostale odredbe o premještajima u Zakonu o policiji, Zakonu o državnim službenicima i drugim propisima suvišne. Umjesto da se kroz proceduru premještaja, koja je zakonski jasno propisana, osoba premješta s jednog na drugo radno mjesto, poslodavac može, ako bi to tako iznimno široko tumačio, praktički svaki dan donositi nove pravilnike i svakodnevno vršiti premještaje na druga radna mjesta po svom nahođenju. 
Međutim, svrha radnog i službeničkog zakonodavstva je, ne samo da uspostavi obveze, nego i prava zaposlenika, među ostalim i pravo na zaštitu od takvih postupaka. Stoga molimo sve koji su se našli u takvim situacijama, ukoliko ste naši članovi ili to želite postati, da se javite u vaše glavne podružnice i prijavite nepravilnosti prilikom premještaja ili rasporeda.
PODIJELI