Blog

Parafiran tekst novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Nakon pet mjeseci dugotrajnih i teških pregovora danas je parafiran konačni tekst novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Pregovori su dugo trajali, no to je bilo nužno da bismo uspjeli postići što bolje rezultate s obzirom na okolnosti u kojima su se pregovori odvijali.
Sam tekst Kolektivnog ugovora smatramo kvalitetnim te je njime u pogledu materijalnih prava predviđeno povećanje osnovice za isplatu plaće koja od 1. svibnja 2022. godine iznosi 6.286,29 kune bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za svibanj 2022. godine koja se isplaćuje u lipnju 2022. godine, a osigurana je isplata regresa i božićnice u iznosu od 1.500,00 kuna (iznosu povišenom prilikom prošlih pregovora).
Pored definiranja povećanja pojedinih materijalnih prava ističemo uvođenje dodatka na osnovnu plaću od 5% za rad organiziran na drugačiji način, uvođenje dodatka na osnovnu plaću od 5% za službenike koji imaju završen poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec.), uvećanje iznosa za sistematski pregled na 1.200,00 kuna, povećanje iznosa naknade troškova prijevoza u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru i dr.
Također, unesen je niz unaprjeđenja samog teksta Kolektivnog ugovora i pojedinih odredbi, a osobito onih za koje je u prošlosti bio postavljan veći broj upita Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. 
Također, u samom tekstu Kolektivnog ugovora, u skladu s tumačenjima Zajedničke komisije za prethodni Kolektivni ugovor, kao i presudama Visokog upravnog suda, navedena je odredba kojom je striktno naznačeno kako se prava koje se odnose na sindikat i sindikalne povjerenike odnose na sindikate potpisnike jer, među ostalim, sukladno Zakonu o radu, samim Kolektivnim ugovorom, pored ugovaranja prava za sve zaposlenike, ugovaraju se i prava sindikata potpisnika tj. međusobni odnosi između sindikata potpisnika i poslodavca, u ovom slučaju Vlade RH.
U narednom tjednu ćemo vas dopisom detaljnije informirati o ostalim izmjenama u novom Kolektivnom ugovoru.
Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike očekuje se sljedeći tjedan, a primjena će biti s 1. svibnjem 2022. godine, tako da će uvećanje osnovice od 4%, kao i isplata uvećane naknade troškova prijevoza po kilometru biti primijenjeni uskoro.
Zahvaljujemo se svim našim članovima na strpljenju i razumijevanju jer smo uz vašu podršku i kroz novi Kolektivni ugovor osigurali zaštitu i povećanje vaših interesa i prava.  
PODIJELI