Blog

Kolektivno pregovaranje – četrnaesti sastanak pregovaračkih odbora

Jučer, 26. travnja 2022. godine, s počekom u 13,00 sati premijer Andrej Plenković se sastao s predstavnicima sindikata zaposlenih u državnim i javnim službama. Sastanak je organiziran na zahtjev sindikalne strane, s obzirom na to da proces kolektivnih pregovora te do sada održani sastanci pregovaračkih odbora Vlade i sindikata nisu rezultirali nikakvim značajnijim pomacima.
U odnosu na navedeno, jučer je ipak postignut dogovor koji je prihvatljiv sindikatima, uzimajući u obzir i trenutnu situaciju u svijetu.
Prijedlog teksta novog kolektivnog ugovora donosi određene pozitivne pomake, a kao najvažnije ističemo:
Uz spomenuto, intencija tijekom kolektivnih pregovora je bila i doraditi tekst nekih članaka kolektivnog ugovora kako bi njihova primjena bila jednostavnija. Pri tome se nije diralo u članak koji regulira pravo na naknadu troškova prijevoza, osim, kako je već istaknuto, da je dogovoren novi iznos naknade po kilometru.  
Odluku o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike donijeti će na odgovarajući način tijela reprezentativnih sindikata koji su sudjelovali u pregovorima.
Pregovori o daljnjem povećanju materijalnih prava nastavljaju na jesen, nakon turističke sezone.

Dokumenti:

PODIJELI