Blog

Kolektivno pregovaranje – prvi sastanak pregovaračkih odbora

Danas, 16. studenoga 2021. godine održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi vezano uz pregovore za novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.
Tema sastanka je bila otvaranje kolektivnih pregovora i razgovor o Protokolu o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, što je uobičajena praksa. Pregovarački odbor Vlade RH obvezao se dostaviti prijedlog teksta Protokola, na koji će se sindikati državnih službi koji sudjeluju u pregovorima očitovati.
Sljedeći sastanak pregovaračkih odbora najavljen je za utorak, 23. studenoga 2021. godine.
O daljnjem tijeku pregovora pravovremeno ćemo vas izvijestiti.
PODIJELI