Blog

Reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje – MUP

Republika Hrvatska, u okviru usvajanja međunarodnih i europskih standarda sindikalnog organiziranja u naš pravni sustav, ugradila je odredbe o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca. Reprezentativnost temeljem zakona utvrđuje se od 2012. godine, kada je donesen prvi Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnost za kolektivno pregovaranje, a 2014. godine donesen je Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata u državnim službama (U daljnjem tekstu: Zakon o reprezentativnosti). Temeljem odredbi navedenih zakona do danas je izvršeno četiri prebrojavanja i utvrđivanja reprezentativnosti u državnim službama, a u svezi utvrđivanja prava sindikata na kolektivno pregovaranje. U svim dosadašnjim prebrojavanjima Sindikat policije Hrvatske dokazao je svoju reprezentativnost i bio ravnopravni pregovarač i sudionik svih dosadašnjih pregovora, koji su rezultirali sklapanjem kolektivnih ugovora za državne službenike i namještenike.
Želimo ukazati na presudnu važnost Kolektivnog ugovora i njegovih odredbi na prava zaposlenika. Naime, svrha i prvenstveni smisao sindikalnog organiziranja je kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora kao temeljnog akta kojim se reguliraju značajno povoljnija prava zaposlenika u odnosu na ostale zaposlenike u drugim sektorima u kojima nisu sklopljeni kolektivni ugovori. Tako naš kolektivni ugovor sadrži veliki broj odredbi kojima su utvrđene posebna povoljnija prava. Npr. kroz odredbe kolektivnog ugovora među ostalima jamči se najmanje 30 dana godišnjeg odmora onima koji imaju dodatke na posebne uvjete rada (jedini u Republici Hrvatskoj), pravo na terenski dodatak, na plaćene dodatke (prekovremeni, subote, nedjelje,…), na dnevnice, na slobodne dane, na uvećanje plaće za obavljanje poslova više složenosti, na naknadu za službeno putovanje, pravo na plaćene dopuste, jubilarne nagrade, božićnica, regres, pravo na pomoć za bolovanje u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana te niz drugih prava.
Prethodno navedeno samo je dio pitanja koja su uređena kolektivnim ugovorom te je u potpunosti jasno kako je kolektivno pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora kruna sindikalnog rada i glavni rezultat i cilj sindikalnih aktivnosti.
Naše dosadašnje aktivnosti, jer potpisujemo kolektivni ugovor koji se primjenjuje na području svih državnih službi, dijelom smo pojačali i prema srodnim službama u okviru ostalih državnih službi (npr. pravosudni policajci, probacijski službenici, carinski službenici i dr.), kao i prema svim ostalim državnim službenicima i namještenicima.
Ujedno, ovim putem vas izvještavamo kako smo i u ovom prebrojavanju potvrdili da smo najbrojniji sindikat u državnim službama Republike Hrvatske, a od ovog prebrojavanja i sindikat koji može samostalno potpisati kolektivni ugovor, s obzirom da imamo više od 50% članstva reprezentativnih sindikata.
U skladu s rezultatima prebrojavanja doneseno je Rješenje o reprezentativnosti od 1. listopada 2021. godine (Prilog 1.) te u najskorije vrijeme trebaju započeti novi kolektivni pregovori, koji bi trebali rezultirati potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Važeći kolektivni ugovor vrijedi do 1. studenog 2021. godine, a isti će se sukladno odredbama Zakona o radu, ukoliko do tada ne bude sklopljen novi kolektivni ugovor, biti u primjeni još 3 mjeseca tj. sva prava iz kolektivnog ugovora i dalje će biti na snazi u navedenom roku do sklapanja novog Kolektivnog ugovora. 
S obzirom na reprezentativnost utvrđenu navedenim Rješenjem, Sindikat policije Hrvatske u novom pregovaračkom odboru imati će 57,92 % glasova, a kako je Zakonom o reprezentativnosti propisano kako kolektivni ugovor, da bi mogao stupiti na snagu, mora biti potpisan od strane reprezentativnih sindikata koji u svom članstvu imaju više od pedeset posto radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika kod reprezentativnih sindikata, jasno je kako naredni kolektivni ugovor neće biti moguće potpisati bez potpisa Sindikata policije Hrvatske i naših predstavnika tj. bez potpore vas, našeg članstva.
Stoga ovom prilikom zahvaljujemo svim članovima na podršci i podupiranju našeg dosadašnjeg rada. Naravno, i ubuduće želimo nastaviti u smjeru u kojem smo do sada radili, a to je utvrđivanje što boljih i povoljnijih prava zaposlenika u državnoj službi, s posebnim naglaskom na pravima ugovorenim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.
Sigurni smo da ćemo u narednom razdoblju, tijekom kolektivnih pregovora, kao i do sada nastaviti dodatno pojačavati prava naših zaposlenika ugovorena kroz kolektivni ugovor (pritom mislimo i na materijalna i na nematerijalna prava) te ćemo kroz još kvalitetniji kolektivni ugovor i njegove izmjene nadalje raditi na poboljšanju položaja svih zaposlenih u državnim službama.
Ujedno želimo napomenuti da je naš Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike među kvalitetnijim kolektivnim ugovorima ne samo u ovom dijelu Europe, već i u okviru Europske unije te je uzor i mnogim drugim policijskim sindikatima s kojima surađujemo, osobito jer smo kroz isti uspjeli ugovoriti dio prava koja su bolje ugovorena nego u većini država Europe i Europske unije.
Za sve ostale informacije, probleme, kao i iznošenje vaših prijedloga oko novog Kolektivnog ugovora, molimo da nam se obratite putem e-maila pregovaranje@sindikatpolicije.hr. 

Dokumenti:

PODIJELI