Blog

Novi uvjeti dopunskog i dodatnog osiguranja Croatia osiguranja d.d.

Sindikat policije Hrvatske potpisao je novi Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s Croatia osiguranjem d.d.
Produženo trajanje Ugovora je do otkaza, po dosadašnjim uvjetima i po novoj, JOŠ POVOLJNIJOJ MJESEČNOJ PREMIJI od 55,00 kn za sve postojeće i buduće korisnike CO DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Temeljem navedenog, Croatia osiguranje d.d. izraditi će nove iskaznice za sve osiguranike. Stare iskaznice vrijede do 15.03.2021. godine, a nove iskaznice moći ćete podići u glavnoj podružnici u kojoj ste član. 
Napominjemo kako se radi o trenutno najkonkurentnijoj polici na tržištu, s obzirom da ista pokriva participaciju iz obveznog zdravstvenog osiguranja i doplatu s tzv. A liste lijekova (navedeno pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a) te, pored toga, pokriva i neograničenu  doplatu za lijekove s Dopunske liste lijekova HZZO-a, tzv. B lista lijekova. 
POLICA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Croatia osiguranja d.d.
Kao što smo ranije naveli, Croatia osiguranje d.d. smanjilo je mjesečnu premiju sa 57,00 kn na 55,00 kn MJESEČNO, odnosno 660,00 kn godišnje isključivo za članove Sindikata policije Hrvatske i članove uže obitelji (supružnici, roditelji i djeca) – za sve starosne dobi.
Osiguranje traje od 15.03.2021. godine do otkaza.
Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja CO-a od 55,00 kn počinje se primjenjivati od 15. ožujka 2021. godine te će se svim dosadašnjim korisnicima dopunskog zdravstvenog osiguranja CO-a putem SPH na plaći za ožujak koja se isplaćuje u travnju 2021. godine umanjiti iznos obustave na plaću s dosadašnjih 57,00 kn na 55,00 kn po polici (osiguranoj osobi)! 
Svi novi članovi i članovi obitelji  uključuju se po premiji od 55,00 kn. Po jednom kućanstvu može se osigurati maksimalno 6 članova koji žive na istoj adresi. 
Premija za članove obitelji, umirovljenike i djelatnike na porodiljnom i sl. se može plaćati uplatnicama, o čemu je potrebno da član  pravovremeno dostavi informaciju, kako se po polici ne bi stvorilo dugovanje. 
POLICA DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  Croatia osiguranja d.d.
Ugovaranjem police dodatnog zdravstvenog osiguranja osiguravate  sistematski  pregled i ostale usluge bez čekanja, u ustanovama po Vašem izboru.  
Ugovaranje police vrši se popunjavanjem odgovarajućeg obrasca u glavnoj podružnici u kojoj ste član, dok je plaćanje putem opće uplatnice ovisno o odabiru načina: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.  
Željene usluge po polici dodatnog zdravstvenog osiguranja UGOVARAJU SE:
      a) putem emila: pregled@crosig.hr. U mailu je potrebno navesti ime i prezime, OIB te uslugu za koju se naručuje,
      b) telefonom preko službe Asistence na broj 07200 1884
      c) putem aplikacije Moja Croatia
Polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sklapa se na 3 godine, uz otkazni rok od 3 mjeseca prije skadence.  
Police se razlikuju po programu i mjesečnoj premiji: Norma, Optima, Selekta, Maksima. 
Detaljan opis svih navedenih programa pogledajte u LETKU.
Sve detaljne informacije i obrasce, kao i popis ugovornih ustanova možete zatražiti u glavnoj podružnici u kojoj ste član.

Dokumenti:

PODIJELI