Blog

Pregled najvažnijih aktivnosti Sindikata policije Hrvatske tijekom 2020. godine

Za nama je izuzetno teška godina kakvu nikako nismo mogli očekivati. Pandemija bolesti COVID-19 donijela je nove prijetnje za zdravlje i živote policijskih službenika, državnih službenika i namještenika. Prema prirodi svog posla spadamo u skupine najizloženijih mogućnosti zaraze i to je bitka koja još nije završila. Istodobno, poslodavac je pod izlikom pandemije u više navrata pokušavao smanjivati ostvarena ili dogovorena materijalna prava, čemu smo se uspješno oduprli. Zahvaljujući našem zajedničkom sindikalnom djelovanju, 2020. godina je prošla bolje nego se činilo da će proći, pogotovo kada je riječ o očuvanju materijalnih prava.
Materijalna prava
Poslodavac je u više navrata pokušao sa smanjivanjem prava, na što smo svakom prilikom jasno rekli – ne. Već u travnju smo na konzultativnom sastanku predstavnika Vlade Republike Hrvatske sa sindikatima državnih i javnih službi zauzeli stav kako nema smanjivanja plaća policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima i ostalim članovima Sindikata policije Hrvatske. Tom smo prigodom jasno poručili ono što smo naglašavali tijekom cijele godine – zbog prirode posla izloženiji smo riziku od zaraze, ne tražimo zbog toga nikakve bonuse, ali na smanjivanje prava nećemo pristati.
Tijekom prvog kruga pregovora u svibnju odbili smo sve prijedloge pregovaračkog odbora Vlade RH, koji je zatražio ukidanje božićnice i regresa za 2020. godinu te jubilarnih nagrada, kao i odgodu ugovorenog povećanja osnovice plaće za po 2% u lipnju i listopadu. Dodatno, Vlada RH je zatražila i odgodu povećanja dodataka osnovnoj plaći za policijske službenike SSS od dodatnih 1% od 1. lipnja 2020. godine i dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike VŠS i VSS od 3% od 1. rujna 2020. godine, koji su regulirani Sporazumom o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike od 18. prosinca 2019. godine. 
Naposljetku smo pristali samo na kratku odgodu povećanja osnovice plaća sklapanjem Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Tom je prigodom Sindikat policije Hrvatske proveo anketu među članovima, koji su s 92,26 % prihvatili posljednji prijedlog Dodatka III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Dodatkom III Kolektivnom ugovoru ugovoreno je kako će osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika od 1.1.2021. godine porasti na 6.044,51 kn. Sva ostala prava iz Kolektivnog ugovora nastavila su se primjenjivati u punom opsegu, a isplaćen je i uvećani regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od 1.500,00 kn te, krajem godine, i uvećana Božićnica u visini od 1.500,00 kn. Također, sklapanje Dodatka III osigurava daljnju primjenu posebnog Sporazuma za policijske službenike, sa svim planiranim uvećanjima (uvećanja za SSS 1.6.2020. od 1%, 1.1.2021. od 2%, kao i uvođenje dodatka od 3% za policijske službenike VŠS i VSS od 1.9.2020.).
Na naše inzistiranje, u tekst Dodataka III uglavljeno je kako je isti potpisan sukladno članku 3. stavak 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, čime je i u samom tekstu jasno naznačeno kako su njegovim potpisivanjem kompenzirani učinci gospodarske krize po prava državnih službenika i namještenika. Tako je jedini materijalni učinak pandemije na primanja državnih službenika i namještenika bio privremena odgoda povećanja osnovice plaće, koja je u međuvremenu dospjela.
Pandemija bolesti COVID-19
Od pojave prvih vijesti iz Kine o prijetećoj novoj zaraznoj bolesti, kontinuirano smo upozoravali i poticali poslodavca kako bi se u krizi uzrokovanoj koronavirusom na adekvatan način zaštitilo zdravlje policajaca, pravosudnih policajaca, carinika, probacijskih službenika i drugih državnih službenika, a posredno i svih građana Republike Hrvatske. U proteklom razdoblju ukupno smo na adrese MUP-a, glavnog ravnatelja policije i Ministarstva pravosuđa uputili 37 dopisa, upita i požurnica, osam puta smo članovima i povjerenicima službenim putem distribuirali ključne informacije vezane uz epidemiju, a četiri puta smo se oglasili priopćenjem za javnost na teme vezanu uz krizu uzrokovanu koronavirusom. Uz to, odgovorili smo na brojne medijske upite, a predsjednik i glavni tajnik sindikata ostvarili su na istu temu nebrojene neformalne kontakte sa svim spomenutim stranama.
Kontinuirano smo pratili situaciju na terenu te upozoravali nadležne u svim situacijama u kojima su zaštitna sredstva bila nedostatna, kao u slučajevima kad se policajcima na graničnim prijelazima distribuiralo dezinficijense s isteklim rokom trajanja, kad pravosudnim policajcima i djelatnicima Uprave za zatvorski sustav i probaciju nisu osigurana adekvatna zaštitna sredstva, kao i kad je istih nedostajalo u sjedištu MUP-a u Zagrebu. Sada možemo reći kako su osnovne potrebe za zaštitnim sredstvima zadovoljene u skladu s mogućnostima te se policijski službenici i ostali njima opskrbljuju redovito.
Kako bismo zaštitili interese maloljetne djece naših članova i drugih državnih službenika, tražili smo od MUP-a i Ministarstva pravosuđa da izdaju upute za izbjegavanje istodobnog angažiranja supružnika koji rade u istom ministarstvu te dodatno i posebnu organizaciju rada za samohrane roditelje koji nisu u mogućnosti osigurati adekvatnu skrb o djeci dok su škole i vrtići zatvoreni. Sukladno tome, Uprava za ljudske potencijale MUP-a donijela je upute za rukovoditelje o organizaciji rada supružnika zaposlenih u istom ministarstvu i samohranih roditelja, koje smo distribuirali povjerenicima i članstvu. Koordinirali smo i potpomogli definiranje odredbi kojima se poseban položaj daje službenicima koji spadaju u rizične skupine, kao i kod provedbe mjera koje su se odnosile na propusnice potrebne za putovanje na posao izvan mjesta prebivališta službenika.
Radili smo na očuvanju prava naših članova i drugih državnih službenika koji su tijekom obavljanja posla potencijalno izloženi zarazi virusom COVID-19, kojima je izrečena mjera samoizolacije i koji su oboljeli. Demantirali smo netočne informacije koje su se pojavile u javnosti, a prema kojima je za izbjegavanje dodatnih troškova od liječenja zaraznih bolesti potrebno imati dopunsko zdravstveno osiguranje. Upoznali smo članove i povjerenike o pravu isplate pune naknade plaće i troška liječenja na 
teret obveznog osiguranja HZZO-a (odnosi se na troškove testiranja i liječenja u cijelosti) za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ako je do zaraze koronavirusom došlo na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. Upozorili smo i MUP te Ministarstvo pravosuđa na odredbe Kolektivnog ugovora prema kojima svi djelatnici koji se zaraze tijekom obavljanja posla imaju pravo na 100 posto isplate naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad.
Temeljem naše inicijative Uprava za ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova prema svim policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama poslala je uputu u kojoj je, između ostalog, naglašeno kako svi djelatnici kojima  nije izdana doznaka od strane liječnika, odnosno ne nalaze se na bolovanju, za vrijeme trajanja samoizolacije ostvaruju pravo na naknadu plaće sukladno posebnom propisu (pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran), a radi se o pravu na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja je radniku isplaćena u prethodna tri mjeseca. Također,iznimno, u slučaju sporazumnog rada od kuće za vrijeme trajanja samoizolacije, djelatniku pripada pravo na plaću.
U više navrata zatražili smo testiranje policijskih službenika na COVID-19 u situacijama u kojima smatramo da bi to bilo potrebno – kod onih koji su bili u izravnom kontaktu sa zaraženim kolegama te kod onih koji su na graničnim prijelazima bili u kontaktu s velikim brojem ljudi.
Više smo puta u priopćenjima za javnost pozvali građane na poštivanje svih mjera propisanih od strane epidemiologa, te smo oštro reagirali na neodgovorno ponašanje pojedinih građana u situacijama u kojima su odbijali poslušati upute policijskih službenika izrečene u skladu s navedenim mjerama. Uputili smo građane na poštivanje policijskih uputa te ih ujedno upoznali s mogućnošću da potraže naknadnu zaštitu ukoliko smatraju da su im istim uputama bila narušena prava.
I dalje kontinuirano pratimo sve informacije od članstva i povjerenika s terena, od strane poslodavca, iz medija i drugih izvora kako bismo pravodobno reagirali, prenijeli ključne informacije te potakli zajedničko djelovanje svih dionika na sprečavanju štetnih učinaka ove epidemije. Distribuiramo članstvu sve preporuke i upute državnih tijela vezane uz mjere zaštite i samozaštite policijskih službenika. Sve korisne informacije o mjerama i zaštiti koje se provode u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa prikupljamo i na dvije posebne email adrese, covid-19@sindikatpolicije.hr te korona@sindikatpolicije.hr, na koje nam se članovi Sindikata mogu izravno obratiti sa svim bitnim informacijama s kojima nas žele upoznati.  
Ostale teme iz djelokruga Sindikata policije Hrvatske
Bez obzira na presudan utjecaj pandemije na sva ključna zbivanja, u 2020. smo i dalje provodili sve redovne sindikalne aktivnosti te djelovali na svim važnim pitanjima za članstvo Sindikata. Uključili smo se u raspravu o novom Zakonu o izvršavanju kazne zatvora te zatražili njegovo prilagođavanje suvremenim okolnostima. Upozoravali smo i dalje na besmislenost postojećeg Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji imaju kaznu za vrijeđanje policajca propisanu u njemačkim markama i to u beznačajnom iznosu.
U više navrata smo svjedočili izrazito bezobzirnim napadima na policijske službenike, od kojih svakako treba spomenuti teroristički napad na Markovom trgu te napad skupine nasilnika na policijsku ophodnju na zagrebačkom Žitnjaku. U ova dva slučaja, kao i u ostalima, iskazali smo nezadovoljstvo blagim pristupom kažnjavanju ovakvih zločina te zatražili adekvatno djelovanje svih institucija. Bilo je i razloga za zadovoljstvo i ponos – pohvalili smo policijske službenike koji su se osobito iskazali u obavljanju svoje dužnosti. Osobito smo ponosni što su policajci Marko Jurčević i Toni Nuić, koji su bez zaštitne opreme iz požara izvukli štićenike doma za starije u Dugom Ratu, ujedno i članovi našeg Sindikata.
Nažalost, pandemija je spriječila i održavanje tradicionalnih Sportskih igara SPH u obliku na koji smo navikli. Kako epidemiološka situacija nije bila povoljna, umjesto Sportskih igara organizirali smo Sindikalni susret Sindikata policije Hrvatske, omogućivši članovima povoljniji odmor u Hotelu Medena u Trogiru, a sve u skladu s epidemiološkim mjerama.
Planovi za 2021.
Bitka protiv pandemije nastavlja se i u 2021. – prije samo nekoliko dana smo pokrenuli inicijativu da se mogućnost cijepljenja za COVID-19 ponuđena policijskim službenicima s područja Sisačko-moslavačke županije proširi na cijelu Hrvatsku, što je Ministarstvo unutarnjih poslova i prihvatilo. U aktualnoj godini čeka nas velik posao, a najvažniji će biti pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, za koje se SPH trenutno priprema pred njihov početak, koji se očekuje u proljeće.
U ovoj godini imat ćemo i potpuno novu web stranicu Sindikata policije Hrvatske, suvremeniju i informativniju od sadašnje. Razvija se i nova web aplikacija, koja se nalazi u završnoj fazi testiranja. Kao i uvijek do sada, radimo na produljenju postojećih i ugovaranju novih pogodnosti za članove sindikata sa subjektima iz gospodarstva.
Također, ostvaren je i velik broj aktivnosti od strane predsjednika, Središnjice i glavnih povjerenika Sindikata policije Hrvatske.
Uz nadu da ćemo imati mirniju i lakšu 2021. godinu, srdačno Vas pozdravljamo i zahvaljujemo na dosadašnjoj potpori u sindikalnom radu.
PODIJELI