Blog

Tužbe u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu

Dana 7. siječnja 2020. godine, našim dopisom Ur. broj 02/20. obavijestili smo vas o mogućnosti podnošenja  tužbi u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu.
Kao što ste već upoznati u tijeku su „probni“ postupci radi isplate za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do siječnja 2017. godine razlike u osnovici od 5.108,84 kn po kojoj je obračunavana plaća te osnovici od 5.415,57 kn po kojoj je trebala biti obračunata.
Pred Općinskim sudovima u Požegi, Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu je pokrenut određeni broj tužbi radi isplate.
Nadalje, pred Općinskim sudom u Požegi je podnesen zahtjev za pokretanje tzv. OGLEDNOG SPORA pred Vrhovnim sudom RH. 
Do donošenja odluke o pokretanju ili ne pokretanju Oglednog spora Općinskog suda u Požegi, svi ostali Općinski sudovi pred kojima se vode tužbe su ili odgodili zakazana ročišta ili donijeli rješenja o zastoju postupka, dok se ne donese odluka o Oglednom sporu.
Međutim, prema najnovijim informacijama, Općinski sud u Požegi je odlučio da neće podnositi zahtjev za pokretanje tzv. OGLEDNOG SPORA pred Vrhovnim sudom RH jer smatraju da dvadesetak tužbi nije dovoljno za pokretanje oglednog spora (bez obzira na najave tisuća tužbi).
Dakle, svi ostali sudovi su čekali odluku suda u Požegi i nisu postupali u predmetima, stoga se sada očekuje da i ostali sudovi pred kojima su pokrenuti postupci počnu postupati.
Također, bitno je za napomenuti da zastara pokretanja svakog pojedinačnog postupka počinje teći od isplate plaće za siječanj 2016. godine (isplaćene u veljači), pa tako za svaki naredni mjesec zaključno s isplatom plaće za prosinac 2016. godine (isplaćene u siječnju 2017. godine), a duljina zastare je 5 godina. Iz navedenog razloga potrebno je da se svi članovi Sindikata policije Hrvatske, koji ŽELE pokrenuti postupak radi isplate, što prije putem sindikalnih povjerenika dostave potrebnu dokumentaciju kako bi se mogao poslati zahtjev za mirno rješenje spora Općinskim državnim odvjetništvima te na taj način prekinuti zastara, odnosno kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje parničnoga postupka za isplatu pred nadležnim Općinskim sudovima.
Napominjemo kako je, iako zasad nema pozitivno riješenih sporova na području državnih službi, a niti je izvjesno pozitivno rješenje, Sindikat policije Hrvatske osigurao besplatno zastupanje članova u navedenim sporovima od strane Odvjetničkog ureda Rački i kolege, a trošak člana je trošak druge strane u slučaju gubitka spora.
Svaki član sindikata koji dostavi dokumentaciju za pokretanje zahtjeva za mirno rješenje spora u slučaju negativnog odgovora od Općinskog državnog odvjetništva biti će obaviješten te će moći odlučiti da li želi ići u daljnji postupak, odnosno da li želi pokretanje sudskog postupka.
Članovi sindikata ne snose nikakve troškove zastupanja po odvjetniku (Odvjetničko društvo Rački i kolege), osim u slučaju da odustanu od već pokrenutog sudskog postupka (navedeno se ne odnosi se na mirno rješenje spora). U tom slučaju snose troškove zastupanja po odvjetniku sukladno Odvjetničkoj tarifi RH.
Nadalje, članovi sindikata u slučaju gubitka sudskog spora snose troškove koje bi eventualno sud dosudio nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. 
Napominjemo da eventualni sudski troškovi mogu nastati samo u sudskom postupku, a ne u postupku odlučivanja o zahtjevu za mirno rješenje spora.    
SVAKI ČLAN SINDIKATA SAMOSTALNO ODLUČUJE DA LI ĆE IĆI U SUDSKI POSTUPAK. 
Nastavno na navedeno, svi oni koji žele pokretanje postupka moraju što prije dostaviti dokumentaciju kako bi se prekinula zastara i ispunili zakonski uvjeti za pokretanje sudskih postupaka
Za sve detaljnije informacije, kao i popunjavanje dokumentacije za predavanje zahtjeva (punomoć, Ugovor o plaćanju, obrasci za predaju dokumentacije) molimo da se obratite izravno u glavnu podružnicu u kojoj ste član.
PODIJELI