Blog

Postupak javne nabave građanskih odijela, odjeće i obuće za 2020. godinu

U posljednjih nekoliko mjeseci smo prema Ministarstvu unutarnjih poslova u više navrata slali inicijativu i tražili  informaciju kada će se i pod kojim uvjetima moći realizirati narudžbenice za građansko odijelo.
Dana 26. kolovoza 2020. godine održan je sastanak između predstavnika reprezentativnih sindikata, predstavnika MUP-a i potencijalne zajednice ponuditelja, predstavnika tvrtke Varteks PRO d.o.o., Varaždin i predstavnika tvrtke Tekstilpromet d.d., Zagreb. Tema navedenog sastanka bila je provođenje postupka javne nabave građanskih odijela za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova. 
Slijedom navedenog, obavještavamo vas kako je potpisivanje novog okvirnog sporazuma i početak realizacije vrijednosnih bonova predviđen za listopad 2020. godine.
Predstavnici zajednice ponuditelja su prezentirali svoju ponudu i novine u načinu realizacije vrijednosnih bonova. U ovom postupku je proširena ponuda odjeće za djelatnike jer će ih, osim u  dosadašnjim trgovinama „Varteksa“, biti moguće realizirati i u prodajnoj mreži „Tekstilprometa“, na način da će djelatnici dobiti dvije kartice na kojima će biti po pola dosadašnjeg iznosa. O korištenju vrijednosnih bonova će biti dostavljena detaljna uputa. Sve redovne akcije će biti dostupne i prigodom realizacije te će se kupnja moći obaviti u više trgovina. 
Na navedenom sastanku iznijeli smo sljedeće zahtjeve: 
Nastavno na informacije sa sastanka, pratit ćemo problematiku te voditi računa da se na vrijeme i u skladu s dogovorom ispoštuju rokovi.
PODIJELI