Blog

Tužbe i presude za krivi obračun plaće po COP-u – reakcija na dopis NSP-a

Povodom novog dopisa Nacionalnog sindikata policije koje je i javno objavljen, Sindikat policije Hrvatske obavještava članstvo kako se u spomenutom dopisu spominju navodni razlozi iz kojih su njihovi članovi izgubili prvostupanjske postupke u takozvanim “tužbama za COP”. Kako NSP uz dopis nije priložio nikakve konkretne sudske odluke kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje iz dopisa, niti je naveo podatke o sudskim predmetima na koje se dopis odnosi (naziv suda, broj predmeta, datum odluke itd.), zatražili smo od njih žurnu dostavu sudskih odluka. Naime, temeljem svega navedenog u spornom dopisu imamo razloga sumnjati kako je riječ o lažnoj promidžbi sindikata te ćemo biti spremni potražiti zaštitu pred sudom.
Dodatno, u istom dopisu problematizira se primjena odredbi Kolektivnog ugovora na zaposlenike koji nisu članovi reprezentativnog sindikata. Ako bi se dosljedno uvažilo takvo gledište, za članove NSP-a bi se u obračunu plaća primjenjivala npr. proračunska osnovica, koja iznosi 3.326 kuna i samostalno je određuje Vlada RH. Inače, trenutna visina osnovice koju su reprezentativni sindikati ugovorili je 5.809,79 kn.
Međutim, srećom po članove tog sindikata, Zakon o radu i Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata propisuju kako se Kolektivni ugovor donosi potpisom sindikata članova pregovaračkog odbora i Vlade RH, a primjenjuje se na sve zaposlenike područja o kojem se pregovara. Prilikom svakog postupka kolektivnog pregovaranja bio je proveden postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za pregovore prije pred GSV-om, a sada pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti. Tako su i važeći Kolektivni ugovor potpisali reprezentativni sindikati, a primjenjuje se na sve zaposlene u državnoj službi. 
Kad bi se primijenile u zakonodavnoj i radnoj praksi, nebulozne ideje iz spornog dopisa za posljedicu bi imale raspad sustava kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj i proglašenje svih postojećih kolektivnih ugovora nevažećima, što ne bi odgovaralo apsolutno nikome od dionika, u rasponu od poslodavca do zaposlenika. Potezom pera praktički bi se poništilo 30 godina kolektivnog pregovaranja u RH i sva prava zaposlenika vratila bi se na razinu Zakona o radu. Jasno je kako isto može pogodovati samo poslodavcima, pa nam je nejasan motiv jednog sindikata da promovira takve ideje.
Sindikat policije Hrvatske najčvršće stoji uz postojeći sustav kolektivnog pregovaranja utemeljen na hrvatskom zakonodavstvu i poduzet će sve korake da zaštiti Kolektivni ugovor od ugroze s bilo koje strane, pa i „sindikalne“.
PODIJELI