Blog

Potpisan Dodatak III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Danas, 2. lipnja 2020. godine, temeljem izjašnjavanja članstva i glavnih podružnica SPH, potpisan je Dodatak III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
U tekuću 2020. godinu ušli smo zadovoljni uvjetima ispregovaranim s poslodavcem u proteklom razdoblju, među ostalim i s planirana tri uzastopna povećanja osnovice tijekom 2020. i početkom 2021. godine. Međutim, nitko nije mogao predvidjeti izbijanje krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, koja još uvijek divlja velikim brojem zemalja u svijetu, iako je u Hrvatskoj, srećom, jenjala. Ta se kriza uvelike reflektirala i na gospodarstvo cijelog svijeta, te uzrokovala poteškoće u normalnim tijekovima roba i novca.
Potaknuta predviđenim padom proračunskih prihoda, Vlada Republike Hrvatske je već u drugoj polovici ožujka počela zazivati smanjenje plaća u javnim i državnim službama. Sindikat policije Hrvatske odmah je odbacio tu mogućnost, pozvavši se na argumente kojih se dosljedno držimo od prvog dana: nikakvo smanjivanje plaća ne dolazi u obzir u vremenima kad se policajci, više nego ikad, izlažu riziku od zaraze i obolijevanja dok obavljaju svoje svakodnevne poslove. O tome smo izvijestili i javnost 21. ožujka 2020. godine. Nije nam namjera bila žaliti se na težinu posla, nego obavijestiti javnost o svim dodatnim rizicima i poteškoćama kojima smo izloženi zbog pandemije, za što zaslužujemo biti pošteno plaćeni.
Početkom svibnja započeli su i službeni pregovori, sastankom pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi, na kojima nam je ponuđeno odustajanje od primjene Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike, te potpisivanje Dodatka III Kolektivnom ugovoru, kojim se, među ostalim, trebala ukinuti isplata regresa, božićnica i jubilarnih nagrada. Predsjedništvo Sindikata policije Hrvatske donijelo je 7. svibnja odluku da NE PRIHVAĆA ponuđeno, što je članstvo na anketnom izjašnjavanju potvrdilo s 99,9% glasova za odbacivanje Vladinog prijedloga. Izjašnjavanju se odazvalo 7327 zaposlenika državnih službi, kako članova Sindikata policije Hrvatske (6226 zaposlenika), tako i nečlanova  (1101 zaposlenik).
SPH je 18. svibnja obavijestio Vladu RH o odluci Predsjedništva i članstva o neprihvaćanju njihovog prijedloga.
Koristimo ovu priliku zahvaliti se članstvu što je podržalo odluku Predsjedništva SPH o neprihvaćanju prijedloga Vlade RH. Zahvaljujući i vašoj podršci, dana 21. svibnja održan je još jedan sastanak pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih službi, na kojem je Vlada izašla s bitno korigiranim prijedlogom. Tom prilikom, sindikatima državnih službi ponuđena je odgoda planiranih povećanja osnovice na način da bi se s 1.1.2021. godine osnovica plaće podigla za kumulirani iznos (2+2%) koji je trebao biti realiziran tijekom 2020. na 6.044,51 kunu, dok bi se o isplati božićnice ponovno pregovaralo na jesen (novi Dodatak uopće ne spominje božićnicu). Vlada je odustala od neisplate jubilarnih nagrada, a regres je povećan sa 1.250 na 1.500 kuna. 
Nadalje, Vlada je ponudila da, ukoliko sindikati pristanu na prijedlog Dodatka III Kolektivnom ugovoru, Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike ostaje na snazi u punom opsegu te slijede uvećanja dodatka SSS od 1. lipnja za 1% i za 2% s 1.1.2021. godine te se uvodi dodatak u osnovnoj plaći za policijske službenike VŠS/VSS s 1. rujnom 2020. godine u visini od 3%.
Sindikat policije Hrvatske proveo je anketu među članovima o spomenutom prijedlogu od 21. svibnja. Iako je rok bio kratak, izjašnjavanju se odazvalo 4.096 članova koji su s 92,75% glasova prihvatili posljednji prijedlog Dodatka III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te je isti na dan 29. svibnja parafiran, a danas, 2. lipnja 2020. godine i potpisan od strane predstavnika Vlade RH i sindikata državnih službi.
Potpisanim Dodatkom III Kolektivnom ugovoru ugovoreno je kako će osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika do kraja godine iznositi 5809,79 kn (na trenutnoj razini), a od 1.1.2021. godine osnovica bi iznosila 6.044,51 kn (uključivala bi povećanja 2+2% koja su bila planirana 1.6 i 1.10.). Sva ostala prava iz Kolektivnog ugovora nastaviti će se primjenjivati u punom opsegu, a isplatit će se i uvećani regres za korištenje godišnjeg odmora u visini od 1.500,00 kn.
Na naše inzistiranje u tekst Dodatka III uglavljeno je kako je isti potpisan sukladno članku 3. stavak 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, čime je i u samom tekstu jasno naznačeno kako su njegovim potpisivanjem kompenzirani učinci gospodarske krize po prava državnih službenika i namještenika. Time smatramo kako je pitanje prava iz kolektivnog ugovora, kao i visine primanja državnih službenika i namještenika riješeno u narednom razdoblju.
Buduća Vlada, koja će se konstituirati nakon predstojećih izbora, će moći pozvati na pregovore o isplati božićnice 2020. godine, ali budući da je članak 3. stavak 1. Kolektivnog ugovora „konzumiran“ potpisivanjem Dodatka III neće se moći pri tome ponovno pozvati na njega, a samim time niti ćemo imati obvezu postizanja sporazuma pod prijetnjom otkazivanja kolektivnog ugovora.
Zahvaljujemo i svim državnim službenicima i namještenicima koji nisu članovi SPH, a koji su također pristupili izjašnjavanju (u broju od 1761 zaposlenika u dva izjašnjavanja) te na taj način dali podršku našim aktivnostima.
PODIJELI