Blog

Izjašnjavanje članstva – Prijedlog Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Kao što smo vas već izvijestili, dana 6. svibnja 2020. godine održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi oko pregovora o sklapanju Dodatka III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatka Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. Na sastanku je Vlada RH izašla s početnim prijedlogom koji nam nije bio prihvatljiv ni za razmatranje. 
Sindikat policije Hrvatske, uz vašu podršku kroz izjašnjavanje putem ankete, odbio je potpisati Dodatak III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Dodatak Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike, kojima je Vlada RH predlagala:
Nakon što smo navedene prijedloge odbili, Vlada RH je na današnjem sastanku iznijela novi prijedlog kojim su odustali od najvećeg dijela restrikcija te sada predlažu:
Novim prijedlogom sva ostala prava iz Kolektivnog ugovora primjenjuju se u punom opsegu, a isplatio bi se i uvećani regres u visini od 1.500,00 kn.
Ono što je bitno, nastavila bi se daljnja primjena posebnog Sporazuma za policijske službenike sa svim planiranim uvećanjima (uvećanja za SSS 1.6.2020. od 1%, 1.1.2021. od 2%, kao i uvođenje dodatka od 3% za policijske službenike VŠS i VSS od 1.9.2020.).
Prijedlog Vlade RH danas je parafirao pregovarački odbor sindikata javnih službi većinom članova odbora te će se nakon potpisivanja započeti s primjenom u javnim službama.
Dana 27. svibnja 2020. godine Predsjedništvo Sindikata policije Hrvatske, uzimajući u obzir činjenice da se radi o bitno izmijenjenom i poboljšanom prijedlogu te okolnostima prihvaćanja prijedloga od strane pregovaračkog odbora javnih službi, donijelo je odluku da se unatoč kratkom roku, obzirom da se radi o bitno izmijenjenom i poboljšanom prijedlogu, o istom anketira članstvo i to do 29. svibnja 2020. godine do 12 sati.
Napominjemo kako je novim prijedlogom pregovarački odbor Vlade RH prihvatio gotovo sve zahtjeve SPH, naročito odustajanjem od uskrate jubilarke, neisplate pa isplate regresa putem CRO kartice te zahtjev za daljnjom primjenom u punom opsegu Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. 
Sukladno navedenom, pozivamo vas da pristupite ispunjavanju anketnog listića te se izjasnite jeste li suglasni s novim prijedlogom kojim je od Vlade RH ishođena ponuda po kojoj se zbog gospodarske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa jedino zamrzava osnovica na trenutnoj razini do kraja godine, a s novom godinom se uvećava s uvećanjima koja su bila planirana do kraja ove godine, dok sva ostala prava ostaju na sadašnjoj razini, uz isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2020. godini po novom iznosu od 1.500,00 kn (do sada 1.250,00 kn).
Anketni listić možete preuzeti u vašim podružnicama SPH. 
Napominjemo kako Vlada RH u slučaju odbijanja navedenog prijedloga može pristupiti postupku otkazivanja Kolektivnog ugovora, kao i u bilo kojem trenutku pozvati na pregovore o materijalnim pravima zbog gospodarske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. U slučaju prihvaćanja ovog prijedloga Vlada RH ne bi se više mogla pozivati na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa kao razlog za otvaranje pregovora i moguće otkazivanje Kolektivnog ugovora u slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma. 
PODIJELI