Blog

Sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi – novi prijedlozi Vlade RH

Dana 21. svibnja 2020. godine održan je još jedan sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi oko pregovora o sklapanju Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. 
Nakon našeg odbijanja prijedloga teksta dodataka, Vlada RH je na sastanku usmeno iznijela novi prijedlog te se obvezala dostaviti nam novi tekst prijedloga Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, dok bi Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike ostao u sadašnjem obliku.
Tekst Prijedloga Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike dostavljen nam je sinoć (petak, 22.5.). 
Prijedlozi Vlade RH su sljedeći:
Podsjećamo, u prvom prijedlogu Vlada RH je tražila:
Iz prije navedenog vidljivo je kako je Vlada RH nakon našeg odbijanja (zahvaljujemo svima koji su se odazvali na anketu SPH) odustala od većeg dijela prvotnih zahtjeva te ostala pri jednom glavnom zahtjevu – suspenziji povećanja osnovice za sve državne i javne službenike i namještenike do kraja ove godine te „sporednom“ zahtjevu – isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2020. godini putem CRO kartice.
Za sljedeću srijedu planirano je održavanje sljedećeg sastanka pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi na kojem će se raspraviti o novom prijedlogu Vlade RH.
   
Predsjedništvo SPH je povodom novog prijedloga donijelo odluku da se sukladno obvezi iz čl. 3. i 106. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike odazovemo navedenom sastanku te da se nakon toga, ovisno o pregovorima, uputi novi prijedlog članstvu na izjašnjavanje.
Napominjemo kako je tijek pregovora do sada bio relativno spor, ali je moguće da se isti intenziviraju i ubrzaju, a samim time je moguće da će rokovi izjašnjavanja biti nešto kraći. Kao i do sada, niti tada nećemo prihvatiti neprimjerene rokove Vlade RH.
O daljnjem tijeku pregovora i dalje ćemo vas redovito izvještavati.
PODIJELI