Blog

Izjašnjavanje članstva – Prijedlog Dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Kao što smo vas već izvijestili, dana 6. svibnja 2020. godine održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi oko pregovora o sklapanju Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. Na sastanku je Vlada RH izašla s početnim prijedlogom koji nam nije bio prihvatljiv ni za razmatranje. 
Predsjedništvo Sindikata policije Hrvatske je 7. svibnja 2020. godine usvojilo čvrst stav da NE PRIHVAĆA prijedloge Vlade Republike Hrvatske za potpisivanje Dodatka III Kolektivnom ugovoru za državne službenike namještenike niti Dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. Potpisivanjem tih predloženih dokumenata pristali bismo na značajno smanjenje materijalnih prava državnih službenika i namještenika. Među ostalim, ukinula bi se dva planirana uvećanja osnovice koja predstoje u ovoj godini, kao i isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora, božićnica te jubilarna nagrada u ovoj godini. Na to ne možemo pristati.
Slijedi detaljniji prikaz Vladinih prijedloga.
Prijedlog Vlade RH za Dodatak III Kolektivnom ugovoru  je:
Prijedlog Vlade RH za Dodatak Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike je:
Kao i u svakoj krizi do sada, od Domovinskog rata do danas, policijski službenici podnijeli su veliki dio tereta. U aktualnoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa bili smo među najizloženijim skupinama, radeći u neposrednom kontaktu s velikim brojem ljudi, često i bez adekvatnih zaštitnih sredstava, izlažući se riziku od zaraze potencijalno pogibeljne za nas i naše najbliže. O tome svjedoči i značajan udio policajaca u broju ukupno zaraženih osoba u Hrvatskoj. Za razliku od radnika u nekim drugim sektorima, većinom nismo mogli iskoristiti mogućnost rada od kuće, nego smo izlazili na teren, obavljali kontrole na kontrolnim punktovima i na državnoj granici, privodili osumnjičenike, provodili očevide i sve druge zadaće iz svakodnevnog djelokruga poslova.
Također, cijelo vrijeme provođenja mjera i svi državni službenici i namještenici, pravosudni policajci, carinici i dr. pokazali su kako se i u najtežim uvjetima odgovorno obavlja svoj posao.
I na kraju, nije nam namjera žaliti se na težinu posla, nego naglasiti da smo obavljajući svoj posao podnijeli velik dio tereta krize i nastavit ćemo ga podnositi. Solidarnost sa širom društvenom zajednicom smo itekako pokazali radeći svoj posao bez prigovora usprkos riziku od zaraze i zahvaljujući našem trudu u provođenju propisanih mjera danas Hrvatska ima znatno povoljniju epidemiološku krizu od većine susjednih zemalja. Sindikat policije Hrvatske zauzeo je čvrst stav da policajci te drugi državni službenici i namještenici za svoju žrtvu u epidemiji ne smiju biti kažnjeni oduzimanjem materijalnih prava.
Smatramo kako su mnogi zaboravili da je ova kriza tek u počecima te tko će obavljati sav posao ako se pogorša epidemiološka situacija.
Ne možemo dozvoliti da nas se za žrtvovanje i izlaganje tijekom korona-krize „nagrađuje“ neisplatom minimalnih uvećanja osnovice i dodatka policijskim službenicima u osnovnoj plaći, ukidanjem jubilarne nagrade, božićnice i regresa. Možda misle kako nismo zaslužili nakon ovog svega otići na more i potrošiti regres te nas već i za Božić žele kazniti neisplatom božićnice, a najgore, ne žele nam se niti zahvaliti za vjernost službi prigodnim darom. Hvala, takva „nagrada“ nam ne treba!
S obzirom na sve navedeno, pozivamo članove da na izjašnjavanju podrže stav Predsjedništva Sindikata policije Hrvatske i odbace prijedlog Vlade Republike Hrvatske te svojim potpisom pokažu spremnost na provođenje sindikalnih akcija.
O tome da li podržavate navedeni stav Sindikata policije Hrvatske možete se izjasniti u anketnom listiću koji možete preuzeti u vašim podružnicama SPH. Anketa se provodi od 11. do 18. svibnja 2020. godine do 16 sati.
PODIJELI