Blog

Pregled aktivnosti Sindikata policije Hrvatske od pojave epidemije koronavirusa

Sindikat policije Hrvatske kontinuirano upozorava i potiče vlasti kako bi se u krizi uzrokovanoj koronavirusom na adekvatan način zaštitilo zdravlje policajaca, pravosudnih policajaca, carinika, probacijskih službenika i drugih državnih službenika, a posredno i svih građana Republike Hrvatske. U proteklom razdoblju ukupno smo na adrese MUP-a, glavnog ravnatelja policije i Ministarstva pravosuđa uputili 26 dopisa, upita i požurnica, osam puta smo članovima i povjerenicima službenim putem distribuirali ključne informacije vezane uz epidemiju, a četiri puta smo se oglasili priopćenjem za javnost na teme vezanu uz krizu uzrokovanu koronavirusom. Uz to, odgovorili smo na brojne medijske upite, a predsjednik i glavni tajnik sindikata ostvarili su na istu temu nebrojene neformalne kontakte sa svim spomenutim stranama.
Prvi dopis prema MUP-u i Carinskoj upravi, u kojem smo zatražili obavještavanje o mjerama zaštite od zaraze koronavirusom policijskih službenika, carinika i ostalih koji su zbog prirode posla izloženi kontaktu s velikim brojem osoba uputili smo 27. siječnja, u trenutku kad je van Kine bilo tek 75 slučajeva zaraze, od kojih u Europi samo nekoliko. Već tada smo zatražili poduzimanje odgovarajućih mjera, hitnu edukaciju te opskrbljivanje sredstvima za zaštitu. Mjesec dana kasnije, kad su se pojavili prvi slučajevi u Hrvatskoj, uputili smo MUP-u požurnicu vezanu na taj dopis.
Kontinuirano smo pratili situaciju na terenu te upozoravali nadležne u svim situacijama u kojima su zaštitna sredstva bila nedostatna, kao u slučajevima kad se policajcima na graničnim prijelazima distribuiralo dezinficijense s isteklim rokom trajanja, kad pravosudnim policajcima i djelatnicima Uprave za zatvorski sustav i probaciju nisu osigurana adekvatna zaštitna sredstva, kao i kad je istih nedostajalo u sjedištu MUP-a u Zagrebu. Sada možemo reći kako su osnovne potrebe za zaštitnim sredstvima zadovoljene u skladu s mogućnostima te se policijski službenici i ostali njima opskrbljuju redovito.
Osobitu smo pozornost posvetili utjecaju epidemije na materijalna i radna prava policijskih službenika, pa smo intenzivno komunicirali na tu temu s poslodavcem, povjerenicima i članstvom. Oštro smo reagirali na sve prijedloge o smanjenjima plaća državnih službenika, naglašavajući kako su policajci, pravosudni policajci, carinici i probacijski službenici u ovim uvjetima, uz zdravstvene radnike, skupina najizloženija zarazi u javnom sektoru te ne zaslužuju za rad u otežanim okolnostima biti dodatno kažnjeni smanjenjem plaća. Te smo apele uputili poslodavcu, ali i široj javnosti putem priopćenja i medijskih gostovanja predsjednika Sindikata, a pri našim stavovima ostajemo i u daljnjim pregovorima s Vladom.
Kako bismo zaštitili interese maloljetne djece naših članova i drugih državnih službenika, tražili smo od MUP-a i Ministarstva pravosuđa da izdaju upute za izbjegavanje istodobnog angažiranja supružnika koji rade u istom ministarstvu te dodatno i posebnu organizaciju rada za samohrane roditelje koji nisu u mogućnosti osigurati adekvatnu skrb o djeci dok su škole i vrtići zatvoreni. Sukladno tome, Uprava za ljudske potencijale MUP-a donijela je upute za rukovoditelje o organizaciji rada supružnika zaposlenih u istom ministarstvu i samohranih roditelja, koje smo distribuirali povjerenicima i članstvu. Koordinirali smo i potpomogli definiranje odredbi kojima se poseban položaj daje službenicima koji spadaju u rizične skupine, kao i kod provedbe mjera koje su se odnosile na propusnice potrebne za putovanje na posao izvan mjesta prebivališta službenika.
Radili smo na očuvanju prava naših članova i drugih državnih službenika koji su tijekom obavljanja posla potencijalno izloženi zarazi virusom COVID-19, kojima je izrečena mjera samoizolacije i koji su oboljeli. Demantirali smo netočne informacije koje su se pojavile u javnosti, a prema kojima je za izbjegavanje dodatnih troškova od liječenja zaraznih bolesti potrebno imati dopunsko zdravstveno osiguranje. Upoznali smo članove i povjerenike o pravu isplate pune naknade plaće i troška liječenja na teret obveznog osiguranja HZZO-a (odnosi se na troškove testiranja i liječenja u cijelosti) za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ako je do zaraze koronavirusom došlo na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze. Upozorili smo i MUP te Ministarstvo pravosuđa na odredbe Kolektivnog ugovora prema kojima svi djelatnici koji se zaraze tijekom obavljanja posla imaju pravo na 100 posto isplate naknade plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad, a oni kod kojih je dokazano da su se zarazili u privatnom vremenu imaju pravo na isplatu 85 posto naknade plaće.
U više navrata zatražili smo testiranje policijskih službenika na COVID-19 u situacijama u kojima smatramo da bi to bilo potrebno – kod onih koji su bili u izravnom kontaktu sa zaraženim kolegama te kod onih koji su na graničnim prijelazima bili u kontaktu s velikim brojem ljudi.
Više smo puta u priopćenjima za javnost pozvali građane na poštivanje svih mjera propisanih od strane epidemiologa, te smo oštro reagirali na neodgovorno ponašanje pojedinih građana u situacijama u kojima su odbijali poslušati upute policijskih službenika izrečene u skladu s navedenim mjerama. Uputili smo građane na poštivanje policijskih uputa te ih ujedno upoznali s mogućnošću da potraže naknadnu zaštitu ukoliko smatraju da su im istim uputama bila narušena prava.
Kako bismo osigurali dodatnu potporu policijskim službenicima za trajanja ove krize, predložili smo MUP-u da polaznici 14. naraštaja Policijske akademije, koji su ostvarili uvjete za mogućnost redovitog upisa na Visoku policijsku školu, odrade preostala četiri mjeseca vježbeničkog staža za vrijeme epidemije do nastavka školovanja. Smatramo kako bi ova mjera koristila i mladim kolegama koji su završili prekvalifikaciju za zanimanje policajac, jer bi na taj način stekli dragocjeno iskustvo.
Upoznati s najnovijim informacijama s terena prema kojima se zbog mjera štednje režu troškovi prijevoza za službenike koji migriraju na posao u PU zagrebačku te se istima izdaju rješenja o premještaju, zatražili smo od MUP-a da nas žurno informira o konkretnim planovima i provođenju istih. Također, upozorili smo MUP na činjenicu da u PU zagrebačkoj ionako nedostaje gotovo 1000 policijskih službenika te ista radi na rubu održivosti. Zatražili smo da se premještaji ne obavljaju bez obavljenog razgovora s policijskim službenicima te predložili da se tijekom epidemije potencijalno uvede mogućnost privremenog premještaja.
I dalje kontinuirano pratimo sve informacije od članstva i povjerenika s terena, od strane poslodavca, iz medija i drugih izvora kako bismo pravodobno reagirali, prenijeli ključne informacije te potakli zajedničko djelovanje svih dionika na sprečavanju štetnih učinaka ove epidemije. Distribuiramo članstvu sve preporuke i upute državnih tijela vezane uz mjere zaštite i samozaštite policijskih službenika. Sve korisne informacije o mjerama i zaštiti koje se provode u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa prikupljamo i na dvije posebne email adrese, covid-19@sindikatpolicije.hr te korona@sindikatpolicije.hr, na koje nam se članovi Sindikata mogu izravno obratiti sa svim bitnim informacijama s kojima nas žele upoznati.  
PODIJELI