Blog

Plaća policijskih službenika kojima je temeljem odluke nadležnog tijela određena samoizolacija iz epidemioloških razloga

Sukladno informacijama s terena pojedini naši članovi primili su umanjene plaće za mjesec u kojemu nisu bili u mogućnosti dolaska na posao zbog odluke o mjeri samoizolacije donesene od strane  nadležnog  tijela o provođenju samoizolacije zbog epidemioloških razloga (sumnja na infekciju korona virusom i sl.) tj. nije im isplaćena plaća sukladno uputi Uprave za ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova Klasa: 001-01/20-01/88, Ur. broj: 511-01-157-20-9 od 3. travnja 2020. godine, u kojoj je naglašeno kako svi djelatnici koji posjeduju potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, odnosno doznake nadležnog liječnika, ostvaruju pravo na naknadu plaće po osnovi bolovanja.
Nastavno na navedeno, prema Ministarstvu unutarnjih poslova uputili smo dopis u kojem tražimo da se navedenim djelatnicima isplati razlika plaće do punog iznosa plaće s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana dospijeća plaće do dana isplate, sve sukladno pozitivnim propisima i sukladno navedenoj Uputi Uprave za ljudske potencijale, te mišljenju Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
Također, s obzirom da se prilikom isplate plaće za ožujak istu nije bilo moguće u potpunosti obračunati u skladu s navedenom Uputom, zatražili smo da se izvrše sve korekcije kako bi plaća za travanj bila ispravno obračunata i isplaćena.
Za članove koji su zaprimili umanjene plaće za mjesec ožujak pripremili smo zahtjev za zaštitu prava kojim potražuju isplatu razlike plaće do punog iznosa plaće.
Ovaj poziv se odnosi na članove koji su primili odluku nadležnog tijela (epidemiologa) o samoizolaciji, bez obzira je li im otvoreno bolovanje. 
Ukoliko se nalazite u navedenoj kategoriji i ukoliko želite podnijeti zahtjev za zaštitu prava, molimo da se javite u glavnu podružnicu u kojoj ste član.

Dokumenti:

PODIJELI