Blog

Naknada plaće za vrijeme epidemije COVID-19 – uputa MUP-a

Povodom više upita  vezanih uz isplatu plaće ili naknade plaće djelatnicima koji se nalaze u samoizolaciji (bez simptoma bolesti) ili su zaraženi koronavirusom i nalaze se u izolaciji, prema Ministarstvu unutarnjih poslova  smo dana 1. travnja 2020. godine proslijedili mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava u svezi organizacije rada u okolnostima proglašene epidemije COVID-19 i posebice ukazali na reguliranje rada od kuće te naknadu plaće radniku za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.
Sukladno navedenom, zatražili smo da se s istim upoznaju Materijalno-financijski poslovi MUP-a kako bi se praksa, u skladu sa Zakonom, ujednačila na razini cijelog MUP-a te da se isto primjeni prije isplate plaće.
Slijedom navedenog, temeljem našeg zahtjeva Uprava za ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova je 3. travnja 2020. godine prema svim policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama poslala uputu u kojoj je naglašeno kako svi djelatnici koji posjeduju potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad, odnosno doznake nadležnog liječnika, ostvaruju pravo na naknadu plaće po osnovi bolovanja.
Također, u navedenoj uputi, što se tiče radnika kojima  nije izdana doznaka od strane liječnika, odnosno ne nalaze se na bolovanju, apostrofirano je mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava u kojem je vidljivo kako za vrijeme trajanja samoizolacije djelatnik ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno posebnom propisu, dok iznimno, u slučaju sporazumnog rada od kuće za vrijeme trajanja samoizolacije, djelatniku pripada pravo na plaću.
Vezano uz naknadu plaće prema posebnom propisu radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Ukoliko tim ili drugim zakonom, propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radi se o pravu na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja je radniku isplaćena u prethodna tri mjeseca.
Napominjemo kako prema propisima iz zdravstvenog osiguranja djelatnici kod kojih je do zaraze COVID-19  virusom došlo zbog kontakta na poslu ostvaruju pravo na naknadu u 100% iznosa osnovne plaće, dok onima za koje se sa sigurnošću može utvrditi da je do zaraze došlo s kontaktom u privatnom životu pripada  naknada plaće u visini od 85% od osnovne plaće, sukladno čl. 43., st. 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
U nastavku u cijelosti pročitajte navedenu uputu Uprave za ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova.

Dokumenti:

PODIJELI