Blog

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH – UPUTA

Danas smo od MUP-a zatražili informaciju o načinu provođenja i primjeni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj na zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova koji prebivalište imaju izvan mjesta rada.
Nastavno na navedeno, proslijeđena nam je Uputa Uprave za ljudske potencijale, Klasa: 001-01/20-01/88, Ur. broj: 511-01-157-20-6 od 23. ožujka 2020. godine, koju možete vidjeti u nastavku.
Sukladno navedenoj Uputi, svim policijskim upravama naloženo je kako su svim zaposlenicima organiziranim u dvije skupine kao nužno osoblje (skupina A i B), a kojima je mjesto rada različito od mjesta prebivališta i stalnog boravišta ili koji s obzirom na opis poslova radnog mjesta imaju potrebu napustiti mjesto rada, odnosno prebivališta i stalnog boravišta, dužni izdati propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta, sukladno obrascu I. predmetne Odluke.

Dokumenti:

PODIJELI