Blog

Terenski i prekovremeni rad

U posljednje vrijeme više naših glavnih podružnica upozorilo je na problem kod evidentiranja vremena putovanja za policijske službenike koji su u proteklom periodu upućivani na ispomoć u druge policijske uprave radi postupanja na suzbijanju migrantske krize. To se posebno odnosi na vrijeme provedeno na putu na terenu tj. od matičnih policijskih postaja do mjesta terenskog rada te propisivanja uvjeta o nužnosti postojanja kontinuiteta između vremena provedenog na putu, dolaska u mjesto rada, nastavka rada, završetka rada i povratka iz mjesta rada na terenu do mjesta rada.
Veći dio problema je nastao zbog nepravilne primjene upute Uprave za ljudske potencijale na terenu, Klasa: 112-05/19-01/161, Ur. broj: 51101-157-19-1 od 19. studenog 2019. godine, a u svezi s tumačenjima Zajedničke komisije.
Od početka je naše stajalište bilo jasno, a to je kako se navedena uputa u potpunosti pogrešno primjenjuje u određenom broju policijskih uprava i ustrojstvenih jedinica. Kako bi prevenirali daljnje kršenje materijalnih prava naših članova i zaposlenika MUP-a, dana 17. veljače 2020. godine uputili smo dopis prema Upravi za ljudske potencijale kojim smo ukazali na nepravilnosti u primjeni navedene upute i zatražili usklađivanje u postupanju i dosljedno poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sukladno samim odredbama te tumačenjima Zajedničke komisije koja imaju snagu i učinke Kolektivnog ugovora.
Temeljem navedenog dopisa dobili smo i odgovor Uprave za ljudske potencijale u kojem je jasno i nedvosmisleno navedeno kako „vrijeme provedeno u vožnji službenim vozilom od matične policijske postaje do mjesta rada na terenu i u službenoj odori, treba uračunati u radno vrijeme”.
PODIJELI