Blog

Naknada za stanovanje

U nastavku vam dostavljamo odgovor Ministarstva unutarnjih poslova na naš dopis Ur. broj 531/19. od 9. listopada 2019. godine, kojim smo zatražili da se isplati naknada za stanovanje policijskim službenicima koji su na dugotrajnom bolovanju, plaćenom dopustu i sl., ukoliko ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na naknadu sukladno čl. 64. a Zakona o policiji.
U navedenom odgovoru navodi se kako se pri odlučivanju o priznavanju prava na isplatu naknade za stanovanje uzimaju u obzir specifičnosti i okolnosti svakog pojedinog slučaja i za svaki pojedini mjesec.
Sukladno navedenom, pozivamo sve članove da nam se obratite putem glavnih podružnica kako bismo, ukoliko vam za određeno razdoblje nije isplaćivana naknada za stanovanje zbog toga što ste bili na dugotrajnom bolovanju, plaćenom dopustu i sl., od Ministarstva unutarnjih poslova zatražili da se uzme u obzir svaki specifični slučaj za svaki pojedini mjesec i isplati naknada. 
Naše je stajalište da odlazak na bolovanje ne znači automatski gubitak prava na naknadu za stanovanje, osobito ukoliko policijski službenik i dalje ima troškove u mjestu rada, a koji su povezani s njegovom potrebom stanovanja u istom (npr. i dalje plaća stanarinu za stan u najmu itd.).

Dokumenti:

PODIJELI