Blog

Tužbe u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dana 7. siječnja 2020. godine, našim dopisom Ur. broj 02/20. obavijestili smo vas o mogućnosti podnošenja  tužbi u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu.
Slijedom navedenog i obzirom na upite, ukoliko se odlučite za pokretanje spora potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju i podatke koji se predaju u glavnoj podružnici u kojoj ste član:
Ugovor o radu (za namještenike),
Rješenje o rasporedu i/ili premještaju i Rješenje o plaći (za policijske i državne službenike),
Platne liste
OIB
broj telefona/broj mobitela, e-mail adresa
Ugovor o radu ili Rješenje o rasporedu i/ili premještaju i Rješenje o plaći te platne liste moraju biti važeći za razdoblje koje se utužuje i bar dva mjeseca prije i poslije tog razdoblja (npr. od 10. mjeseca 2015. do 3. mjeseca 2017. godine). Dostava podataka o isplaćenim plaćama prije i nakon spornog razdoblja potrebna je kako se eventualno dokazivanje u postupku ne bi usporavalo naknadnim traženjem podataka o isplaćenim plaćama prije i poslije spornog razdoblja od strane suda.
Rješenja, ugovore i drugu potrebnu dokumentaciju možete dobiti u vašoj kadrovskoj službi, a platne liste u materijalno-financijskim poslovima MUP-a Sjedište ili PU u kojoj radite.
Naglašavamo kako je u glavnu podružnicu potrebno donijeti svu traženu dokumentaciju jer se u protivnom neće zaprimiti od strane glavne podružnice i odvjetničkog ureda (jer je nekompletna). Za brzo i što kvalitetnije vođenje postupka obvezna je gore navedena dokumentacija.
Napominjemo kako je zastara za radne sporove od 2014. godine pet godina, tako da sporno razdoblje počinje zastarijevati od 12. mjeseca ove godine te imate dovoljno vremena za prikupljanje sve potrebne dokumentacije i njenu urednu primopredaju u glavnoj podružnici.
Naglašavamo da, ukoliko tijekom postupka kao stranka prekinete komunikaciju s odvjetničkim društvom ili odustanete od postupka ili bez odvjetničkog društva zaključite nagodbu ili opozovete punomoć ili na drugi način onemogućite vođenje postupka i naplatu tražbine, kao i u slučaju da odvjetničko društvo vama kao stranci otkaže punomoć, proviziju i troškove zastupanja kao stranka plaćate odvjetničkom društvu prema posljednjoj visini zahtjeva.
U slučaju gubitka spora jedini trošak člana je trošak dosuđen od strane suda (troškovi druge strane i sudski troškovi) – odvjetnički ured neće naplatiti svoje usluge niti se član obvezuje na bilo koje razdoblje članstava ili slično, kako rade neki drugi sindikati.
Tijekom postupka stranka (član SPH) ne plaća odvjetnika.
Ako se uspije u naplati, odvjetniku pripadaju troškovi naplaćeni od protivne strane (ako ih uopće ima) i 10% od ukupno naplaćenog iznosa koji pripada stranci.
Za sve detaljnije informacije, kao i popunjavanje dokumentacije za predavanje zahtjeva (punomoć, Ugovor o plaćanju, obrasci za predaju dokumentacije) molimo da se obratite izravno u glavnu podružnicu u kojoj ste član.
Na kraju, još jednom napominjemo kako poučeni dosadašnjim iskustvima, iako su trenutno dobivene prve pravomoćne sudske presude po pitanju osnovice od 6% za 2016. godinu, isto ne znači kako je navedeno GOTOVA i SIGURNA stvar jer je moguća još uvijek različita sudska praksa te revizija Vrhovnog suda (kao što je bio slučaju s poslovima više složenosti 2011. godine).
PODIJELI