Blog

Tužbe u svezi isplate razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu

Kako je opće poznato, sindikati javnih i državnih službi su 2006. godine s Vladom RH sklopili Sporazum o visini osnovice za izračun plaće iz kojeg je proizlazilo da će osnovica za izračun plaća rasti za 6 % godišnje u 2007., 2008. i 2009. godini.
Tijekom 2009. g. sklopljen je dodatak sporazuma između sindikata i Vlade RH kojim je utvrđeno da plaće državnih službenika i namještenika vrate na razinu prije 1. siječnja 2009. godine (prije uvećanja od 6% za 2009. godinu), radi duboke recesije.
Istim sporazumom je također utvrđeno da će osnovica rasti za 6 % kad se za to ispune uvjeti, odnosno kad BDP bude rastao za 2% ili više od dva uzastopna tromjesečja.
U proteklom razdoblju više je sindikata državnih i javnih službi pokretalo tužbe kojim se tražila isplata razlike u 2016. godini jer se osnovica nije uvećala za 6% sukladno Sporazumu, već je Vlada RH tvrdila kako je rast bio 1,9998%, a ne najmanje 2%.
U navedenom razdoblju neki od sindikata državnih i javnih službi pokrenuli su pilot tužbe gdje je samo dio prvostupanjskih sudova presudio u korist članova, no drugostupanjski su odbili sve tužbe kao neosnovane.
U suradnji s našim odvjetničkim timovima pratili smo navedeno i poduzimali korake uključujući i tzv. pilot tužbe te, kao što smo i najavili, nismo javno pozivali članstvo na podnošenje tužbi dok naši odvjetnički timovi nisu dobili prve pravomoćne presude, a kako se članovi ne bi izložili nepotrebnom riziku gubitka spora. Ono što nam je išlo u korist je i produljenje zastarnih rokova za radne sporove od srpnja 2014. godini s tri na pet godina.
Sukladno navedenom možemo vas izvijestiti kako je jedan od odvjetničkih ureda s kojim surađujemo u prosincu 2019. godine uspješno završio prva dva spora u javnim i državnim službama za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice od 6%, sukladno prije navedenim sporazumima, i to za razdoblje od prosinca 2015. pa do kraja 2016. godine, tj. dobivene su pravomoćne i ovršne presude.
Naime, budući da je BDP tijekom 2015. godine rastao za 2%, uvjeti za rast osnovice ispunjeni su u studenom 2015. godine, što u konačnici znači  da bi osnovica trebala rasti od prosinca 2015. godine s osnovice od 5.108,84 kn na osnovicu od 5.415,37 kn, s isplatom u siječnju 2016. godine. 
Dakle, osnovica je trebala biti povećana od prosinca 2015. godine (s isplatom u siječnju 2016. godine) pa do kraja 2016. godine (s isplatom u siječnju 2017. godine).
Budući da u državnim i javnim službama nije povećana osnovica kada su se za to ispunili uvjeti, tj. od prosinca 2015. godine (jer je Vlada RH tvrdila kako je rast bio 1,9998%, a ne 2%) pa do isteka roka od 5 godina sukladno Izmjenama i dopunama dodatka sporazuma od 26. listopada 2011. godine do 26. siječnja 2017. godine, proizlazi da je svim zaposlenicima državnih i javnih službi za navedeno razdoblje osnovica trebala biti 5.415,37 kn, a ne 5.108,84 kn kako se obračunavala u navedenom razdoblju.
Svi zaposlenici državnih i javnih službi mogu pravnim putem potraživati razliku između osnovice po kojim im je obračunavana plaća od 5.108,84 kn i osnovice od 5.415,37 kn po kojoj im je trebala biti obračunata plaća. Obzirom na različite tekstove sporazuma, dodataka te izmjena i dopuna kolektivnog ugovora između javnih i državnih službi potrebno je naglasiti kako i u ovom slučaju treba vrijediti načelo „za jednak rad jednaka plaća“ te primjena isplate iste visine osnovice u državnim i javnim službama (što smo još dodatno potvrdili i kroz odredbu iz dodatka našem Kolektivnom ugovoru 2016. godine kojom smo ugovorili primjenu najmanje jednakih materijalnih prava u odnosu na one ugovorene ili isplaćene u javnim službama).
Zaključno, a što je trenutno potvrđeno pravomoćnim i ovršnim presudama, svi zaposlenici u državnim i javnim službama mogu potraživati isplatu razlike između osnovice 5.108,84 kn i osnovice 5.415,37 kn za razdoblje od prosinca 2015. godine do 26. siječnja 2017. godine, a što u konačnici predstavlja razliku od cca 12.000,00 kn plus zakonske zatezne kamate.
Na kraju NAGLAŠAVAMO, poučeni dosadašnjim iskustvima u vođenju sporova, iako su trenutno dobivene prve pravomoćne sudske presude po pitanju osnovice od 6% za 2016. godinu, isto ne znači kako je navedeno GOTOVA i SIGURNA stvar jer je moguća još uvijek različita sudska praksa te revizija Vrhovnog suda (kao što je bio slučaju s poslovima više složenosti 2011. godine). 
Stoga naglašavamo, osnova za tužbe kroz pozitivne sudske presude je postavljena, no to ne znači da i dalje ne postoji mogućnost gubitka spora – u tom slučaju članovi koji pokrenu sporove mogu imati sudske troškove (trošak vođenja postupka i druge strane). Troškove našeg odvjetničkog ureda koji vas je zastupao nećete biti u obvezi snositi ukoliko je tužba podnesena putem naših glavnih podružnici prema ovoj obavijesti i utvrđenoj proceduri o kojoj više informacija možete dobiti u glavnoj podružnici.
PODIJELI