Blog

Informacija o završetku pregovora s poslodavcem i potpisivanju Sporazuma o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike

Početkom ove godine započeli smo pregovore s resornim ministrom oko visine koeficijenata policijskih službenika koji su trajali do rujna 2019. godine te su u razdoblju od 3. listopada do 21. studenog 2019. godine privremeno zaustavljeni zbog vođenja pregovora koje smo vodili s Vladom RH u svezi potpisivanja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a koji je i potpisan 29. studenog 2019. godine. Navedenim dodatkom smo među ostalim ugovorili povećanje osnovice za izračun plaće u narednoj godini u ukupnoj visini od 6,12%, povećanje božićnice i regresa na 1.500,00 kuna, dara za dijete na 600,00 kuna te još nekih drugih materijalnih prava.
Nakon potpisivanja Dodatka II i završetka štrajka prosvjetara nastavili smo pregovore s resornim ministrom. Osnovna postavka koju smo tražili je da policijski službenici (primarno SSS) ne smiju biti u nepovoljnijem položaju u pogledu povećanja plaća u narednom razdoblju u odnosu na javne službe i na učitelje i profesore, a da je konačni cilj kroz analizu koeficijenata u državnim i javnim službama postići početni koeficijent policijskih službenika od 1,00.
Slijedom navedenog, kroz pregovore koji su se intenzivirali u posljednjih 15-tak dana usuglašen je tekst Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike. 
Sporazumom koji je Sindikat policije Hrvatske danas potpisao regulirano je da se plaće policijskih službenika raspoređenih na radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo SSS povećaju kroz dodatak u osnovnoj plaći po modelu 3% + 1% + 2% na sljedeći način:
Nadalje, Sporazum predviđa da se za sve ostale policijske službenike koji nisu obuhvaćeni prethodnim povećanjima uvede s 1. rujnom naredne godine dodatak u osnovnoj plaći od 3%.
Ukratko, kroz Dodatak II i danas potpisanim Sporazumom ugovorili smo sljedeća povećanja plaća u narednih godinu dana, zaključno s 1. siječnjem 2021. godine:
policijskim službenicima raspoređenim na radna mjesta za koja je kao uvjet rasporeda propisana isključivo SSS – povećanje osnovice od 6,12% i uvođenje dodatka u osnovnoj plaći od 6,11% – ukupno 12,6% 
o npr. plaća policijskog službenika koja je 1. studenog 2019. godine iznosila 5.000,00 kuna s 1. siječnjem 2021. godine bi iznosila cca. 5.630,00 kuna.
ostalim policijskim službenicima – povećanje osnovice od 6,12% i uvođenje dodatka u osnovnoj plaći od 3% – ukupno 9,3%
o npr. plaća policijskog službenika VŠS koja je 1. studenog 2019. godine iznosila 7.000,00 kuna s 1. siječnjem 2021. godine bi iznosila cca. 7.650,00 kuna
ostalim zaposlenim državnim službenicima i namještenicima – povećanje osnovice od 6,12%
o npr. plaća državnog službenika SSS koja je 1. studenog 2019. godine iznosila 4.000,00 kuna s 1. listopadom 2020. godine bi iznosila cca. 4.250,00 kuna
o npr. plaća državnog službenika VSS koja je 1. studenog 2019. godine iznosila 7.000,00 kuna s 1. listopadom 2020. godine bi iznosila cca. 7.430,00 kuna.
Iznimno je bitno što je ugovoren DODATAK U OSNOVNOJ PLAĆI jer se na taj način ne uvećava samo osnovna plaća, već ukupna plaća sa svim pripadajućim dodacima.
Naglašavamo kako smo sva navedena povećanja postigli isključivo kroz pregovore, sindikalne aktivnosti naših pregovarača, svih glavnih povjerenika i povjerenika te svih glavnih podružnica i podružnica Sindikata policije Hrvatske. 
Zadovoljni smo što nismo morali članstvo mobilizirati kroz dugotrajne i iscrpljujuće sindikalne akcije (što su prosvjetari nažalost morali), iako smo na njih bili spremni te smo provodili pripremne radnje za iste. 
Napominjemo kako je plan da dodatak u osnovnoj plaći vrijedi do sveobuhvatne reforme (donošenja novog Zakona o plaćama u državnim i javnim službama) te realizacije temeljnog cilja kojeg je SPH prvi javno postavio, a poslije su ga drugi po običaju kopirali, a to je postizanje početnog koeficijenta u visini 1,0 za policijske službenike SSS te sukladno navedenom i primjereno povećanje svih ostalih koeficijenata. 
Ovim putem najavljujemo sljedeći korak, sveobuhvatnu analizu kojom će se obuhvatiti materijalni položaj svih državnih službenika i namještenika, uključujući i policijske službenike, carinike, pravosudne policajce, službenike probacije i sve ostale.
Nastavljamo i s ranije pokrenutim inicijativama za poboljšanje pravnog položaja policajaca, među ostalim i za izmjene sramotnih zakonskih odredbi kojima se vrijeđanje službene osobe i dalje kažnjava kaznama denominiranim u njemačkim markama. Uvjereni smo da ćemo uspjeti i u tome, kao što smo uspjeli 2011. uvrstiti u zakonske odredbe podmirenje troškova odvjetnika za tužene policajce kod kojih nije utvrđena povreda radne discipline te 2018. godine izboriti konačnu primjenu odredbi o višim otpremninama policajcima koji odlaze u mirovinu.
Napominjemo kako ćemo detaljnije izračune uvećanja po fazama na primjerima plaće policajaca i državnih službenika i namještenika SSS,VŠS i VSS proslijediti narednih dana.
PODIJELI