Blog

Otpremnine policijskih službenika i državnih službenika i namještenika

Obzirom na određen broj upita da li se potpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike promijenilo (pa čak i smanjilo) pravo policijskih službenika na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu možemo navesti slijedeće:
– Dodatkom II ugovoreno je povećanje otpremnina za državne službenike i namještenike, koje su do sada iznosile tri proračunske osnovice (što je iznos od 3 x 3.326,00 kuna = 9.978 kuna bruto). O proračunskoj osnovici sindikati nemaju mogućnost pregovarati, već je svojom odlukom samostalno utvrđuje Vlada RH;
– od potpisivanja Dodatka II Kolektivnom ugovoru visina otpremnine za odlazak u mirovinu utvrđuje se na način da će od 1.1.2020. godine ista iznositi dvije osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika, tj. 2 x 5.809,79 kuna = 11.619,58 kuna, od 1.6.2020. godine 2 x 5.925,99 kuna = 11.851,98 kuna te od 1.10.2020. godine 2 x 6.044,51 kuna = 12.089,02 kuna.
Iz navedenog je vidljivo kako će se visina otpremnine u budućnosti povećavati sukladno rastu ugovorene osnovice za izračun plaće u državnim službama, te se također u budućnosti može ugovoriti i veći množitelj (umjesto 2, npr. 2,5 ili 3 puta osnovica za izračun plaće). Do sada, dok je visina otpremnine bila vezana uz proračunsku osnovicu, njena visina se nije mijenjala, bez obzira na kretanje osnovice za izračun plaće državnih službenika.
U svezi policijskih službenika sve ostaje kao i do sada, tj. isti ostvaruju pravo na otpremninu prema Zakonu o policiji, a ne Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, tj.: 
– Policijskom službeniku kojem prestaje državna služba radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, a za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, uvećane 12 puta,
– Policijskom službeniku kojem, sukladno posebnom propisu, prestaje državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu (uključujući i čl. 6.) pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, a za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, uvećane 10 puta,
– Policijskom službeniku kojem, sukladno posebnom propisu, prestaje državna služba radi stjecanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, a za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, uvećane 6 puta.
Sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Zakonu o radu i Zakonu o policiji, u slučaju drugačijeg reguliranja istog pitanja kroz više propisa, na radnika se primjenjuje za njega najpovoljnija odredba. Nastavno na navedeno, na policijske službenike primjenjuje se odredba iz Zakona o policiji, koja je za njih najpovoljnija i otpremnine ostaju u visini propisanoj u čl. 21. Zakona o policiji, kao što smo prije naveli.
Slijedom navedenog, nemojte nasjedati na dezinformacije koje šire pojedinci i neki nereprezentativni sindikati kako su navodno smanjenje otpremnine policijskih službenika. Kao i uvijek, utemeljene, potpune i ispravne informacije o propisima u čijoj smo izradi sudjelovali možete dobiti od Sindikata policije Hrvatske i njegovih predstavnika, a ne od onih koji o navedenoj materiji mogu čitati samo u našim dopisima, Narodnim novinama i sl. te slijedom toga spekulirati i često time dezinformirati djelatnike.
PODIJELI